Przedłuż ważność biletu

30.03.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

ZDiTM poinformował o możliwości przedłużenia ważności biletu okresowego.

Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów wprowadzamy przesunięcie terminu ważności biletów okresowych. Wystarczy wypełnienie odpowiedniego wniosku i wysłanie go mailowe do ZDiTM.

Rozwiązanie, które wprowadzamy dotyczy pasażerów, którzy z uwagi na epidemię koronawirusa nie korzystają z komunikacji miejskiej, a posiadają ważne bilety okresowe. Co należy zrobić? Wystarczy pobrać odpowiedni formularz ze strony www.zditm.szczecin.pl i odesłać go na adres zditm@zditm.szczecin.pl. Procedura jest maksymalnie uproszczona.

Zasady skorzystania z przedłużonego terminu ważności zawieszonego biletu okresowego:

·         Wypełnione formularze można składać wyłącznie drogą elektroniczną

·         Należy pobrać formularz na stronie zditm.szczecin.pl i odesłać na adres zditm@zditm.szczecin.pl

·         Możliwość dotyczy biletów okresowych 3,4,5,-miesięcznych

·         Decyduje termin zakupu biletu, nie później niż 11 marca 2020r

·         Zawieszony termin ważności biletu musi być dłuższy niż połowa okresu ważności biletu

·         Termin zawieszenia biletu liczony będzie od dnia wpłynięcia formularza lub od dnia wskazanego w dokumencie, ale nie wcześniej niż data jego wypłynięcia

·         W przypadku uczniów i studentów zawieszenie biletu będzie liczone od 12 marca 2020r.

·         Bilet można zawiesić tylko raz

·         Zawieszony bilet będzie można wykorzystać w późniejszym terminie, ale nie później niż do końca 2020r.

UWAGA! Przedłużenia okresu ważności zawieszonego biletu będzie można dokonać przy zakupie nowego biletu okresowego. W przypadku zakupu biletów elektronicznych (smartfon, SKA) należy o tym fakcie poinformować ZDiTM na wskazany powyżej adres mailowy. W przypadku klientów korzystających z biletów okresowych papierowych należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta – Kasa Główna, ul. Klonowica 5 Szczecin.

Informujemy, że nie wykluczamy wydłużenia terminu zawieszenie biletu okresowego. Decyzje będą podejmowane na bieżąco, adekwatnie do sytuacji. Pełen regulamin przedłużenia biletu okresowego dostępny jest na stronie www.zditm.szczecin.pl

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.154.90). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook