Promocja zdrowia poprzez zabawę

21.02.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Fundacja Promocja Zdrowia istnieje niemal trzy lata. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć.

Jej członkowie spotkali się w Klubie Delta by przy obiedzie i muzyce by porozmawiać także o nurtujących problemach. Celami Fundacji są: inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadami słuchu, wzroku, mowy i ruchu, a w szczególności: działalność medyczna, naukowa, oświatowo-kulturalna, wychowawcza, charytatywna i opiekuńcza, opieka i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, ochrona i profilaktyka zdrowotna, wolontariat, zarówno bezpośrednio jak i poprzez wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie pomocy osobom niepełnoletnim, bez względu na rodzaj i stopień schorzenia.

Spotkanie w Klubie Delta jest jednym z elementów integrowania i aktywizowania osób niepełnosprawnych. – Chcemy wyciągać ludzi z domów i dać im możliwość spotkania się w większym gronie jak i wspólnej zabawy – mówi dr Andrzej Stecewicz prezes Fundacji.

   W lipcu 2010 roku Fundacja, przy poparciu Polskiego Związku Głuchych, otrzymała na swoją siedzibę lokal, w którym uprzednio mieścił się Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niesłyszących w Dąbiu przy ul. Anieli Krzywoń 10 w Dąbiu. We własnym zakresie, dzięki pracy wolontariuszy dokonano drobne prace remontowe malowanie sufitu i ścian. Decyzją Zarządu, utworzony tu został Dom Wsparcia Integracji Międzypokoleniowej Osób Niepełnosprawnych.

Władze Fundacji myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej, która przyniosłaby konkretne dochody, bo choćby opłacenie czynszu za zajmowany lokal to spory wydatek. Obecnie Fundacja utrzymuje się z niewielkiej dotacji z budżetu miejskiego i darowizn.

Spotkanie w Klubie Delta było możliwe między innymi dzięki wsparciu rad osiedli Zdroje i Dąbie oraz Spółdzielczej Rady Osiedla SM Dąb w Dąbiu. Miła atmosfera przyjaznej zabawy i zadowolone miny uczestników świadczą, że to karnawałowe spotkanie przy melodiach młodości było bardzo potrzebne i udane.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.145.108). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.