Procesje Bożego Ciała

18.06.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Obchodzimy dziś jedno z najstarszych świąt katolickich.

Na wszystkich osiedlach odbędą się procesje Eucharystyczne, w których niesiony w monstrancji Najświętszy Sakrament odwiedza nasze ulice, place, miejsca pracy i nauki. Procesje udadzą się do czterech ołtarzy gdzie wierni wysłuchają fragmenty Ewangelii i przyjmą Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Nie tak dawno św. Jan Paweł II tak mówił o Bożym Ciele:  szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.

Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.

Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: „Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem”, a w Eucharystii ofiarowuje samego siebie jako duchową moc, która pozwala wypełniać to Jego przykazanie i budować cywilizację miłości.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.