Powrót do szkoły

01.09.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W żadnej szkole nie odbyły się masowe apele, a tylko kameralne spotkania uczniów z nauczycielami.

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w przypadku, gdy uczeń wykazuje objawy chorobowe? To tylko kilka z wielu pytań, które zadają sobie rodzice, uczniowie i pracownicy szkół.

Miasto stawia sobie przede wszystkim jeden cel: ma być bezpiecznie. Właśnie dlatego opracowano szereg specjalnych procedur, opartych m.in. na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które od 1 września będą funkcjonować w szczecińskich placówkach oświatowych. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania, pozwala na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego zarażenia się koronawirusem. I właśnie dlatego praca poszczególnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym będzie wyglądać nieco inaczej niż dotychczas.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady postępowania, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

·         wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

·         wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.

·         osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.

·         wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

·         wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.

·         wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.

·         we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk.

System organizacji pracy szkoły:

·      dostanie się do placówki będzie możliwe wszystkimi wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych.

·      na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.

·      w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.

·      wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

·      poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, będą często wietrzone.

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

·         w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.

·      w  pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.

·      stołówki  zostaną przystosowane do mniejszej  liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.

·         w  szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne

·         z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 przyniesie wiele zmian. Szkoły, choć z pozoru będą funkcjonować w normalnym trybie, będą wyglądać nieco inaczej niż  dotychczas. Wszystkie podjęte działania mają jeden cel – zapewnienie w tym wymagającym czasie bezpieczeństwa. Trzymanie się zasad pozwala na uniknięcie potencjalnego ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dlatego tak ważne jest by pamiętać o zaleceniach i stosować je w codziennym życiu.

 

Centrum Informacji Miasta

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.195.196). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.