Postaw na Słońce

19.05.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie promuje odnawialne źródła energii w ramach konkursu Postaw na Słońce.

Grupa 10 uczniów klasy drugiej Technikum Kształtowania Środowiska w listopadzie utworzyła grupę SET - Sun Energy Team i wystartowała w ogólnopolskim konkursie Postaw na Słońce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Po pierwszym etapie szczecińska grupa SET jest na I miejscu.
Celem głównym projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków i społeczności lokalnej wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Konkurs Postaw na Słońce wpisuje się idealnie w konieczność dostosowania poziomu polskiej produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, do wartości zdeklarowanych przez Polskę w unijnym traktacie akcesyjnym.
Poznanie mechanizmu wytwarzania tej energii, jak również jej redystrybucji staje się ważnym tematem ekonomicznym dla młodego pokolenia.
 
Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej jest działaniem ekologicznym. Tradycyjne metody produkcji energii wiążą się ze znaczną degradacją środowiska (wydobycie węgla, zanieczyszczenie powietrza, wód), natomiast pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Projekt "Postaw na Słońce" jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjno - edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa z wykorzystaniem mediów. Kampania ta ma za zadanie przybliżenie szerokiemu społeczeństwu pojęć związanych z energetyką odnawialną, takich jak: OZE, prosument, mikroinstalacje fotowoltaiczne, itp. Konkurs jest podzielony na kilka etapów.
3. Zarabiaj na Słońcu - promocja ogniw fotowoltaicznych (do końca czerwca)
Etap III rozpoczął się 1 maja i kończy 30 czerwca 2015r.
W tym etapie konieczne będzie dotarcie z informacją o projekcie i zdobytą wiedzą także do dorosłych. Osoby dorosłe mogą już dzisiaj podjąć decyzję o zainstalowaniu własnych ogniw i rozpocząć budowę łańcucha ekologicznej energetyki rozproszonej. Muszą jednak wiedzieć coś więcej o korzyściach z takiej inwestycji i właśnie my, jako uczestnicy projektu naukowo - badawczego "Postaw na Słońce" możemy pomóc dowiedzieć się osobom dorosłym ze środowiska lokalnego czegoś więcej na temat energii pozyskiwanej ze Słońca. W tym celu organizowana jest otwarta konferencja z możliwością udziału w róznych panelach tematycznych
Na owąkonferencję zapraszamy w dniu 26 maja (wtorek) od godziny 16:15 na terenie Zespołu Szkół nr 2, przy ul. Portowej 21 w Szczecinie Dąbiu. Wcześniejsze przybycie umożliwi rejestracje uczestników.
więcej informacji o konkursie http://www.postawnaslonce.pl/index.php?m=ho
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.173.188). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.