Porady Prawne Urlopy „tacierzyńskie”

03.02.2010, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

   Rok 2010 przyniósł wiele zmian w zakresie prawa pracy w
szczególności w sferze urlopu ojcowskiego (tzw. „tacierzyńskiego”),
czyli płatnej przerwy w sferze zawodowej dla ojców, którą będą mogli
poświęcić swoim pociechom.     Wskazana przerwa w pracy, a tym
samym prawo do urlopu i zasiłku za ten czas stanowi prawo niezależne od
praw matek i ewentualnego korzystania z podstawowego oraz dodatkowego
zasiłku macierzyńskiego.     Co istotne urlop tacierzyński przysługuje nie tylko pracownikom w rozumieniu

  kodeksu pracy (Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), ale wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem w niniejszej grupie osób objętych tacierzyńskim są również przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy.
    Zgodnie z obowiązującym uregulowaniem wymiar urlopu i zasiłku kształtuje się następująco:
1.    Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.  1 tydzień,
2.    Od 1 stycznia 2012 r.  2 tygodnie.
    Innym istotnym elementem jest termin wykorzystania takiego urlopu  można go wziąć nie później niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Omawiana regulacja prawna pozwala skorzystać z urlopu ojcom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2010 r., czyli dla przykładu dziecko urodziło się 1 kwietnia 2009 r. - to ojciec ma prawo złożyć wniosek o urlop trwający maksymalnie do 31 marca 2010 r.
    Omawiany wniosek (pisemny) tata wychowujący dziecko przedkłada swojemu płatnikowi zasiłku chorobowego (w zasadzie jest to ZUS, a pracodawca wtedy, gdy zatrudnia powyżej 20 pracowników) w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
    Bardzo ważnym elementem nowej regulacji jest obligatoryjność uwzględnienia takiego wniosku.
    Po złożeniu wniosku o urlop ojciec wychowujący dziecko otrzyma proporcjonalnie do okresu urlopu zasiłek odpowiadający macierzyńskiemu, a więc obliczany w analogiczny sposób
(w zasadzie 100% podstawy wymiaru zasiłku, którym jest średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszone o 13,71% składek finansowanych przez ubezpieczonego ).
    Ważnym elementem nowej regulacji prawnej jest ochrona prawna, która podczas korzystania z urlopów dodatkowych pozwala tak samo chronić pracownika jak na zwykłym urlopie macierzyńskim.
    Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że liczba dni, które ojcowie mogą poświęcić swoim pociechom w Nowym Roku uległa powiększeniu  można ją dodać do innych dni wolnych, w tym długich weekendów.

Radca prawny Mirosław Jońca
Kancelaria Radcowska Civis, ul. Rydla 45/9, Szczecin
Tel./fax: 91-4-629-672, www.szczecin-kancelaria.pl
e-mail: kancelaria@szczecin-kancelaria.pl

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.