Pomogą zmienić piec

07.02.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Przypominamy, że trwa nabór zgłoszeń do miejskiego programu „Zefirek”, w którym można otrzymać 7500 zł na likwidację starego pieca. Wszystko w trosce o czyste powietrze.

Do rozdania jest  250 grantów w formie dofinansowania inwestycji, polegających na likwidacji starego pieca na paliwo stałe i instalacji nowego, bardziej ekologicznego systemu ogrzewania. Każdy mieszkaniec  zakwalifikowany do programu uprawniony jest do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie prac przed podpisaniem umowy (np. demontaż starego pieca) może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub jej rozwiązaniem.

Warunkiem przyznania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich jednym lub kombinacją kilku niżej wymieniowych systemów. Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy. W pierwszej kolejności należy rozpatrywać opcje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Antysmogowego. W sytuacji, gdy nie są one możliwe do zrealizowania  (np. przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania:

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,

2) zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,

3) zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:

a. zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,

b. zainstalowanie ogrzewania olejowego,

c. zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,

d. zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Granty są przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez mieszkańców miasta, w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa charakterystyki energetycznej.

UWAGA!!!

Ze względu na ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów, formularze zgłoszeniowe należy pobierać ze strony internetowej: www.szczecin.eu/zielonemiasto zakładka ZEFIREK  lub   www.bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp Tam również dostępny jest szczegółowy regulamin programu oraz przykładowy, wypełniony wzór zgłoszenia. 

Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub wrzucać do specjalnej urny, ustawionej przy wejściu do lewego skrzydła urzędu (dawna filharmonia), w dni powszednie między 7.30 a 15.30. Z osobami, które złożą wnioski urzędnicy będą kontaktować się telefonicznie.

Program „Zefirek” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł

Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie Szczecina,  poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności.

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.112.70). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.