Pojadą za darmo

29.06.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od 1 lipca dzieci i młodzież będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. ZDiTM przesłał mediom komunikat o zasadach korzystania z tej ulgi. Przytaczamy go w całości.

Już za kilka dni uczniowie szczecińskich szkół podstawowych nie będą musieli kasować biletów w komunikacji miejskiej. Za darmo będą podróżować również dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki, niezależnie od miejsca zamieszkania. Od 1 lipca każda osoba, która uczęszcza do szkoły podstawowej będzie miała możliwość darmowego jeżdżenia komunikacją miejską. W uchwale Rady Miasta nie został określony konkretny wiek ze względu na wcześniejsze pójście do szkoły lub odroczenia. Za bilety nie będą także płaciły dzieci młodsze, które nie rozpoczęły jeszcze nauki.

Aby móc korzystać z darmowych przejazdów, każdy uczeń będzie musiał posiadać kartę SKA i/lub SKR z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze kart będą musieli zgłosić się do punktu personalizacji kart (POK) (na stronie internetowej ZDiTM znajduje się wykaz), aby nadane im zostały specjalne uprawnienia. Przypominamy, że brak karty oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów.

Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem można kartę odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku jednak staramy się, aby wydawać je od ręki. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Miasta i programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, niezależnie od wieku, będą mogły podróżować za darmo na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość.  Szczecin jest jednym w niewielu miast w Polsce, które zaproponowało, aby nie tylko uczniowie Gminy Miasto Szczecin mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Trwają rozmowy o przystąpieniu do projektu także przez dzieci z gmin Dobra, Kołbaskowo i Police. Musi jednak zostać podpisana umowa z ZDiTM dotycząca sposobu rozliczenia i kwoty pokrycia kosztów udzielonych uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Gminy będą opłacać realne przejazdy i rzeczywiście podróżujących uczniów, na podstawie wydanych na kartach uprawnień


DARMOWE PRZEJAZDY KROK PO KROKU

Uprawnienie nadajemy na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej - awers i rewers podbity pieczątką szkoły podstawowej.

 Adres zamieszkania Szczecin lub inna miejscowość Gminy, która przystąpiła do Projektu (informacje, która gmina przystąpiła do Projektu wraz z wykazem miejscowości, które znajdują się na terytorium danej gminy będziemy przekazywać na bieżąco po podpisaniu przez gminę porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz umowy z ZDiTM). Na tą chwile ulga dotyczy tylko mieszkańców Szczecina. Uprawnienie nadajemy na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja, Nowe karty wyrabiamy na podstawie wniosku wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wyrabianie nowych kart oraz zmiana uprawnień do ulgi odbywa się w Punktach Obsługi Klienta: Police, Brama Portowa, Turzyn, Klonowica, Kołłątaja, Pl.Rodła, Słoneczne petla, Turkusowa pętla. Oczywiście wnioski o wyrobienie nowej karty można również składać w kasach biletowych innych niż POK z odbiorem po 5 dniach kalendarzowych.

PAMIĘTAJ:

Ulga dotyczy:

a.    Uczniów szkół podstawowych

b.    Zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin lub innych gmin z którymi zostaną podpisane: porozumienie i umowa

c.     Adres szkoły nie ma znaczenia (np. może być to szkoła która znajduje się w Poznaniu itp.)

d.    Zawsze do 30 września danego roku kalendarzowego na który podbita jest legitymacja

e.    Dziecko posiadające kartę z nadanym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów może podróżować bez legitymacji szkolnej

Można jeszcze składać wnioski z odbiorem kart 1 lipca (w kasach, które sa w tym dniu czynne lub w poniedziałek). Staramy się, aby karty wyrabiane są od ręki.

UPRAWNIENIE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA DZIECI OD 0 do 8 lat

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin NR XXXVII/1083/18 „dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka ( np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty itp.)

Z uprawnienia mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie wyrabiamy żadnych kart.

Kasy biletowe będą pracowały przez najbliższych kilka dni do ostatniego klienta. 1 lipca uruchamiamy dodatkowo Punkt Obsługi Klienta Brama Portowa w godzinach od 10.00 do 20.00. W normalne dni pracy wszystkie Punkty Obsługi Klienta pracują w godzinach: 6.00-20.30 (za wyjątkiem Turzyna 10.00-20.00)

 

 

Informacja z ZDiTM

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.