Pogotowie dla bezdomnych

31.10.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Za nami pierwsze poważniejsze chłody, a to oznacza trudny czas dla osób bezdomnych.

Zima to czas wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. Pogotowie Zimowe będzie działało od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie pracownicy MOPR wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres. W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym prowadzą działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne i ich identyfikację. Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby takiej osoby oferując np. pomoc w formie gorącego posiłku w barze.

Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Szczecina pracownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udaje się na miejsce i przeprowadza interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej. Na okres zimy dla osób bezdomnych przygotowano 354 miejsca w schroniskach, 110 miejsc w noclegowniach oraz 17 miejsc w ogrzewalni.

Schroniska  to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne mają zapewnione posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań, a także dostęp do informacji o formach pomocy. Aktywni i zainteresowani mieszkańcy mają także dostęp do usług aktywizacyjnych, które mogą im pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

o   Schroniska:      

   Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5, (80 miejsc)

   Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Nehringa 14 (98 miejsc)

   Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24 (26 miejsc)

   Schronisko dla Kobiet „Caritas”, ul. Piaseczna 4 (25 miejsc)

   Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”,         ul. Hryniewieckiego 9 (105 miejsc)

Noclegownia to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na noc . Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. Można w nich wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek.

o   Noclegownie:

   Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5 (55 miejsc)

   Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32  (55 miejsc)

 Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą spożyć ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.

·        Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)


Odbyła się już roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również ulotki informacyjne, która trafi do m. in. spółdzielni mieszkaniowych, STBS, ZBiLK, ZDiTM, PKP, PKS. Znajdują się w niej wszelkie informację o tym jak zachować się w przypadku osoby bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, przystankach, dworcach lub w innych miejscach.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.189.51). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook