Pętla za 2 miesiące

09.03.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W Podjuchach kończy się budowa węzła przesiadkowego.

Przed nami ostatnie 2 miesiące prac związanych z budową nowego węzła przesiadkowego w Podjuchach. Po zimowym przestoju nie ma już śladu, a zaawansowanie robót jest bardzo duże. Wiosną z parkingu oraz nowej infrastruktury przystankowej będą mogli już korzystać pasażerowie komunikacji miejskiej. Aktualnie kontynuowane są prace związane z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej oraz chodników, a także podbudów na peronach zatoki autobusowej. Rozpoczęło się także porządkowanie terenu wokół. Jednocześnie trwają roboty w budynku socjalno-kasowym. Gotowe jest już ocieplenie ścian, posadzki betonowe i gładzie gipsowe wewnątrz. Kontynuowane są prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych oraz elektrycznych

Plan na kolejne tygodnie:

   kontynuacja robót nawierzchniowych

   kontynuacja prac w budynku socjalno-kasowym

   kontynuacja prac związanych z założeniem trawników i nasadzeniami

   rozpoczęcie montażu małej architektury

   wykonanie fundamentu pod biletomat i SIP

 

O zadaniu

   Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Zakres prac obejmie w szczególności:

budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,

budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,

budowę parkingu Bike&Ride,

budowę wiat przystankowych,

wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,

rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,

budowę zaplecza socjalno-kasowego,

budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,

budowę/przebudowę chodników,

budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,

budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,

przebudowę kolidującego uzbrojenia,

budowę zjazdów,

wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Koszt przedsięwzięcia, którego wykonawcą jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. to 11,6 mln zł. 

   Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

AGA

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.99.209). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook