Pętla Turkusowa, wypowiedziano umowę

30.06.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Roboty miały się zacząc kilka tygodni temu – o czym informowaliśmy naszych czytelników, ale na placu budowy nic się nie zmieniło.

Miasto dokonało oględzin i analizy sytuacji i wypowiedziałłoo Wykonawcy umowę.
W związku z nierozpoczęciem prac budowlanych przy budowie pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej, Urząd Miasta wypowiedział  umowę Wykonawcy .
 
W ocenie Miasta nierozpoczęcie de facto robót budowlanych, i przerwanie realizacji inwestycji z przerwą trwającą ponad 2 tygodnie (od dnia przekazania placu budowy w dniu 16.05.2016 r. do chwili obecnej), a tym samym potencjalna niemożliwość zrealizowania inwestycji w wyznaczonym terminie, stanowiły podstawę do odstąpienia w dniu 24 czerwca br. od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Miasto podejmowało wielokrotne próby mające na celu zintensyfikowanie robót budowlanych przez wykonawcę, nie przyniosły one jednak oczekiwanych rezultatów.
 
W związku z powyższym naliczona i potrącona została kara umowna w wysokości 10% kontraktu, tj. 848 888,89 zł a także uruchomiono polisę ubezpieczeniową zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jednocześnie podjęte zostaną działania mające na celu uruchomienie procedur przetargowych i wyłonienie nowego wykonawcy w możliwe najszybszym czasie.
 
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.234.244.181). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook