Pasażerowie mają głos

04.07.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Pasażerowie będą mogli wyrażać swoje opinie oraz przedstawić sugestie dotyczące kolejnego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Od środy 6 lipca w siedzibie Rady Osiedla Słoneczne (CKS ul. Rydla 49) uruchomiony zostaje punkt konsultacyjny i specjalna strona internetowa dedykowana projektowi. Punkt konsultacyjny będzie czynny przez cały lipiec w godzinach 12:00 – 16:00, w kolejnych miesiącach godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Dla zainteresowanych dostępne będą formularze, na których będzie można składać opinie i sugestie dotyczące SST. W drugiej połowie lipca przedstawiona do wglądu będzie Analiza komunikacyjna. Na stronie www.sst.wyginternational.plmożliwości będą takie same jak w punkcie stacjonarnym.
 
Pierwsza część umowy jest w trakcie realizacji. Odbyłby się już badania ankietowe na grupie 1500 pasażerów, w tej chwili trwa przygotowywanie podsumowania oraz analizy komunikacyjnej. Następnie badane będą potoki pasażerskie i wyznaczone zostaną główne generatory ruchu. Chodzi o to, aby sprawdzić jak duża liczba osób przemieszcza się najczęściej w jakich kierunkach i jakimi trasami. Przeanalizowane zostaną także planowane inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe i komercyjne mające wpływ na ruch pasażerski na Prawobrzeżu.
 
Kolejny etap to wykonanie studium korytarzowego – opracowanie wstępne do pierwszego etapu konsultacji społecznych. Zawiera się w tym wyznaczenie optymalnych korytarzy pod względem potrzeb pasażerów w minimum trzech wariantach, analiza rozmieszczenia przystanków i węzłów przesiadkowych pod względem optymalnego dostępu do linii tramwajowej oraz sprawnych przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu. Dodatkowo przeanalizowane ma być rozmieszczenie parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride. Wykonana zostanie także prezentacja multimedialna na potrzeby konsultacji społecznych z przedstawieniem wyników analizy komunikacyjnej i studium korytarzowego. Całość koncepcji ma być uzupełniona o uwagi pasażerów. Elementem umowy jest także przygotowanie koncepcji technicznej.
 
Dzięki konsultacjom i ankietom mieszkańcy Szczecina mają realny wpływ na przebieg trasy kolejnego etapu SST oraz rozmieszczenia przystanków. Całość będzie omawiana także z Radami Osiedli: Słoneczne, Majowe, Kijewo, Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Zdroje.
 
Umowa na opracowanie dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami, planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Koncepcja przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST)” podpisana została z firmą WYG International Sp. z o.o. Na jej realizację wykonawca ma czas do połowy listopada tego roku.
 
EL
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.116.201). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.