Park Wolności

25.02.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W setną rocznice Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Podjuchach będzie oddany do użytku Park Wolności, który powstanie na Placu Wolności w Podjuchach.

Trwa porządkowanie terenu w rejonie ulic Karpiej, Plac Wolności, Niklowej, Granitowej, Marmurowej. Tak rozpocznyna się budowa Parku Wolności. Pierwzy etap inwestycji obejmuje usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami, w większości nie stanowiące szczególnych wartości przyrodniczych, uszkodzonych oraz o złym stanie zdrowotności, a także samosiejek. Zachowany zostanie drzewostan cenny przyrodniczo (aktualnie są to nieliczne okazy) i nie kolidujące z inwestycją. Wycinka drzew i krzewów wykonywana jest na podstawie pozwolenia wydanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Usunięcie drzew i krzewów zostało zakończone do końca lutego, czyli przed rozpoczęciem okresu ochronnego związanego z okresem lęgowym ptaków. – W ramach kompensacji zieleni na terenie projektowanego parku zaplanowano nasadzenia zastępcze o cennych walorach pod względem dendrologicznym oraz bogatej bioróżnorodności, mówi Andrzej Kus rzecznik prasowy ZUK Szczecin. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie II etapu zadania. – Zakres prac budowlanych obejmować będzie m.in. rozbiórkę istniejących obiektów gospodarczych, budowę fontanny w centralnej części placu, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych, budowę chodnika-bieżni o długości 200 m, ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z zamontowaniem urządzeń do ćwiczeń i treningu dla psów typu agility. Wszystko również zostanie oświetlone, informuje Maciej Szyszko przewodniczący RO Podjuchy. To na wniosek tej rady pomysł budowy Parku nabiera realnych kształtów. Oprócz tego na terenie projektowanego parku powstanie linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży – urządzenie zabawowe typu „statek” FREEDOM SZCZECIN.

Jest to zwycięski projekt zgłoszony do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 dla zadań dzielnicowych dużych - Prawobrzeże. W tym samym miejscu przewidziana została również rezerwa terenu dla lokalizacji artystycznego elementu plastycznego upamiętniającego postać i twórczość Moniki Szwai, czyli „Szwajowego Ogrodu Literackiego”. – W ten sposób chcemy upamiętnić naszą mieszkankę, która zmarła dwa lata temu, dodaje przewodniczący Maciej Szyszko. Jest to  zwycięski projekt SBO 2018 z działu zadanie dzielnicowe małe – Prawobrzeże. Lekko zaniedbany Plac Wolności w Podjuchach ma się stać estetycznym i zadbanytm Parkiem Wolności co w namacalny sposób upamiętni naszą Niepodległą. Zyska też nieco zaniedbany plac, który z pewnością stanie się wizytówką Podjuch.  

EL

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.158.223). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook