Opłaty za ciepło po nowemu

28.10.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Szczecińska Energetyka Cieplna z dniem 1 listopada 2013 r. wprowadza nową Taryfę dla ciepła, tym razem z dwiema istotnymi zmianami - bez odbiorców indywidualnych
i z czasową opłatą zastępczą.

   Taryfa SEC, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zawiera opłaty za usługi przesyłowe i ceny za wytworzenie ciepła w źródłach SEC. Przeciętny wzrost całkowitych kosztów ogrzewania w Szczecinie wyniesie 1,4% (wielkość ta może się różnić 
w zależności od konkretnej grupy taryfowej) i jest niższy od średniej ogólnopolskiej podanej przez GUS (4,8%).

Dwie zmiany w Taryfie to: nieuwzględnienie grup taryfowych dedykowanych Klientom indywidualnym oraz dodatkowa stawka (31 groszy za GJ), będąca wynikiem obowiązku nałożonego na SEC i pozostałe przedsiębiorstwa energetyczne przez Ustawę o efektywności energetycznej.

- Nasi Klienci indywidualni mogą spać spokojnie, - mówi Mariusz Majkut, prezes zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej – ciepła w ich grzejnikach nie zabraknie. Sprzedawcą tego ciepła będą spółki w 100% zależne od Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. W ślad za pismami rozwiązującymi stare umowy poszły do naszych Klientów po dwa podpisane egzemplarze nowych umów, wystarczy je podpisać, włożyć do załączonej, ofrankowanej koperty i wysłać pocztą. Dodatkowo poinformowaliśmy administratorów, rozwieszamy plakaty w klatkach schodowych. Jesteśmy do dyspozycji w Biurze Obsługi Klienta. – i dodaje – Na tego typu usługę, dostawę ciepła z indywidualnym opomiarowaniem, jest popyt i nasi Klienci są z niej bardzo zadowoleni. Brzmienie nowej Taryfy i szczegółowe wysokości opłat opublikowane są na stronie internetowej www.sec.szczecin.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta.

EL

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.