Odznaczenie dla kombatanta

16.01.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Niewielu doczekało naszych czasów gdyż wiek i choroby są nieubłagane.

Tym bardziej cieszą takie wydarzenia gdy można nagrodzić kogoś za wszystko co zrobił dla Wolnej Polski. Miła uroczystość odbyła się w siedzibie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Dąbiu. Porucznik Radosław Kleszczewski otrzymał medal kombatancki i dyplom w uznaniu zasług w walce o Wolną Polskę. Odznaczenie wręczył przedstawiciel zarządu wojewódzkiego Związku Kombatantów. Jak mówił prezes zarządu koła w Dąbiu pan Stanisław Brzeziński, ten dyplom i medal należał się Jubilatowi już dawno, ale jego choroba opóźniła uroczystość. Pan Radosław Kleszczewski był członkiem oddziału „Ognia” i brał udział w rozbrajaniu posterunków MO w Sempolnie i Ślesinie. Zatrzymany podczas próby ucieczki z kraju, i osadzony w areszcie w Krośnie. Po trzech tygodniach zwolniony, udał się do Bytmia gdzie podjął pracę w gimnazjum. Zaangażował się w tworzenie harcerstwa. Po ujawnieniu się zdał maturę i w 1949 roku przyjechał do Szczecina. Przez wiele lat pracował w firmach budowalnych, budował mosty, a za wdrażanie nowatorskich metod organizacji pracy był odznaczany i nagradzany. Od wielu lat jest na emeryturze. Nagrodzonemu gratulujemy.

ArA

                                                                                                                                           

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.99.209). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook