Oceniamy radnych

12.11.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W niedzielę 16 listopada wybory samorządowe.

Oto zestawienie aktywności radnych RM Szczecina w minionej kadencji. Może ta ocena pomoże niezdecydowanym w podjęciu właściwej decyzji na kogo głosować, bo nikt nie ma wątpliwości, że radę trzeba przewietrzyć! Najbardziej aktywni byli radna niezrzeszona Małgorzata Jacyna-Witt, Arkadiusz Marchewka z PO i Marek Duklanowski z PiS. Najmniej Interpol;acji i zapytań złożyli radni Władysław Dzikowski, Marek Kolbowicz i Maria Liktora - wszyscy z Klubu Szczecin dla Pokoleń Piotra Krzystka.

Liczba składanych interpelacji i zapytań to jeden z elementów aktywności radnego. Nie jest to może do końca miarodajne, bo np. Władysław Dzikowski przyjął metodę załatwiania spraw „od reki” uzgadniając z danym wydziałem postępowanie i jest w tym skuteczny, ale nie ma to odniesienia w liczbie złożonych interpelacji. Jako jedyni zauważamy to i oddajemy radnemu rację, że nie zawsze papier z kilkoma zdaniami jest miernikiem aktywności.
 
Inną metodą oceny aktywności może być sprawdzian obecności na posiedzeniach komisji problemowych jak na sesjach RM. Aktywnością w zajęciach  nie grzeszył Marek Kolbowicz. Tłumaczył, że przygotowywał się do Olimpiady. Ciekawie też wygląda grafik udziału radnych w spotkaniach z mieszkańcami np. w trakcie dorocznych zebrań sprawozdawczych. Żaden z radnych nie wziął udziału we wszystkich dorocznych zebraniach którejkolwiek Rady Osiedla! Radni przypominali sobie o elektoracie tylko w roku wyborczym pokazując się w liczbie kilku na takich zebraniach. Żaden radny nie pełnił też stałych dyżurów radnego w siedzibie którejkolwiek RO.
 
Szczecinem rządziło Porozumienie
W zakończonej kadencji Rady, Szczecinem rządzili radni PiS, SLD i Szczecina dla Pokoleń. Tę koalicję nazwano Porozumieniem dla Szczecina. Na początku 2011 r. radni z tych ugrupowań podpisali dokument, w którym znalazły się określone przez strony zdania do zrealizowania. Większość udało się zrealizować (niektóre były kontynuacją z poprzedniej kadencji), a część zrealizowano w niepełnym wymiarze. To samo Porozumienie zagłosowało za 100% podwyżką czynszów w mieszkaniach komunalnych, i dopiero gdy podniosło się wielkie larum, w pospiechu zmieniano zapisy uchwały by zmniejszyć obciążenia czynszowe. Podniesiono też cenę dostawy wody i odbioru ścieków, opłatę za wywóz śmieci (po pół roku zmniejszono o kilka procent), a także podniesiono cenę biletów komunikacji miejskiej. Część z popierających radnych otrzymała pracę w spółkach miejskich. W TBS Prawobrzeże Władysław Dzikowski, a w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym Jolanta Balicka – oboje z prezydenckiego klubu Szczecin dla Pokoleń. Jędrzej Wijas (SLD) pracuje w MPO.
 
Wstydliwe decyzje
Do takich należy zaliczyć wpadkę z podwyżką czynszów, których nikt wcześniej nie wyliczył, a także likwidację bardzo dobrego Gimnazjum nr 3. Pamiętamy protesty uczniów i rodziców, ale zastępca prezydenta Krzysztof Soska dopiął swego. Za wstydliwą trzeba też uznać decyzję za oświetleniem i wyasfaltowaniem ul. Stepowej w Śmierdnicy. Akurat tam mieszka syn radnego Henryka Jerzyka (SLD), a on sam ma tam grunty. Radna Jolanta Balicka z klubu Szczecin dla Pokoleń, jest zapewne wdzięczna miastu za wykupienie działki obok jej posesji, na której jeden z mieszkańców zamierzał montować solary. Radna chciała mieć ciszę i spokój i namówiła by miasto skorzystało z rzadko stosowanego prawa pierwokupu i sporną działkę wykupiło.
 
Oto aktywność radnych liczona złożonymi interpelacjami
Balicka Jolanta - 28
Baran Bazyli - 31
Biernat Stefania - 44
Bródka Joanna - 81
Dąbrowski Witold - 22
Duklanowski Leszek - 25
Duklanowski Marek - 185
Dzikowski Władysław - 3
Grodzki Tomasz - 13
Herczyńska Maria Magdalena - 14
Hinc Tomasz - 34
Jacyna-Witt Małgorzata - 298
Jania Piotr - 53
Jerzyk Henryk - 85
Kęsik Piotr - 50
Kolbowicz Marek - 7
Kozłowski Adam - 37
Krystek Dawid – 15
Lemm Judyta - 59
Liktoras Maria - 9
Marchewka Arkadiusz - 196
Napieralski Marcin - 36
Paluch Marcin - 48
Urszula Pańka
Posłuszny Jan - 25
Sieńko Jerzy - 10
Stopyra Jan - 0
Szałabawka Artur - 66
Tyszler Łukasz - 44
Wijas Jędrzej - 35
Zielińska Grażyna - 50
- 85
EL
Wytłuszczonym drukiem zaznaczono osoby najbardziej aktywne.
 

 
 
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.233.232.160). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.