Obchody Dnia Seniora

04.10.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W sali Miejskiego Domu Kultury odbyły się dzielnicowe obchody Dnia Seniora.

Dzień Seniora obchodzony jest 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych, a do najważniejszych zadań należy walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.
 
O tym wszystkim mówiono w trakcie obchodów Dnia Seniora w MOK w Dąbiu. Na spotkaniu z blisko 130 osobową reprezentacją ZR PEZRiI na Prawobrzeżu przybyły władze Okręgowe Związku, a także prezydent Piotr Krzystek, przedstawiciele rad osiedli spółdzielczych i samorządowych, a także dyrektorzy MOPR Prawobrzeże i dyrektor MOK. Wszyscy złożyli seniorom życzenia lepszego bytu i zdrowia, oraz by społeczeństwo postrzegało problemy środowiska osób starszych jako własne choć w przyszłości.
 
 
Chór Dąbianek wykonał Hymn Seniorów, a następnie Andrzej Zielaskowski przewodniczący PZERiI na Prawobrzeżu podziękował wszystkim za przybycie i złożył życzenia Miłym akcentem było nagrodzenie najstarszych członków PZERiI oraz wręczenie listów pochwalnych za działalność dla Zarządu PZERiI w Dąbiu i najaktywniejszemu członkowi tego Oddziału. Przewodnicząca Rady osiedla Dąbie Alina Kordowska składając życzenia wszystkim seniorom, wręczyła najstarszym wiekiem sybiliczne róże. Prezydent Piotr Krzystek wspomniał ile miasto zawdzięcza ludziom, którzy tu całe życie pracowali i budowali nasze teraz. Andrzej Oryl dyrektor MOK zaznaczył w wypowiedzi, że dziś na świecie jest 600 milionów ludzi w podeszłym wieku, a za 20 lat będzie ich miliard. To oni będą Stanowic trzon społeczeństw. Życzenia złożył też przewodniczący RO Bukowe pan Andrzej Karut. 
 
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Tańca Astra oraz duet muzyczny, który zaprezentował między innymi piosenki lwowskie. Ich występ był prezentem Rady Osiedla Dąbie dla wszystkich seniorów. Spotkanie zakończył wieczorek taneczny.
 
EL     

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.143.213). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook