Nowy węzeł w Podjuchach

19.02.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy nowego węzła komunikacyjnego w Podjuchach.

Ma on objąć nowy most, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną oraz całkowicie zmieniony układ drogowy. Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową. Zainteresowane firmy mogą przesyłać swoje oferty do 9 marca br. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

Przebudowę ul. Krygiera. Ulica w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zostanie wyposażona w dwie jezdnie, trzy pasy ruchu na dojeździe do skrzyżowania oraz dwa pasy ruchu na wylocie ze skrzyżowania.

Przebudowę ul. Granitowej. Zostanie wybudowana jezdnia o szer. 7,00m o dwóch pasach ruchu, wyposażona w obustronne chodniki o szer. 2,00m oraz ścieżki rowerowe o szer. 2,00-2,50m;

Budowę skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową;

Rozbiórkę istniejącego wyłączonego z ruchu mostu drogowego przez rzekę Regalicę, w miejsce którego wybudowany zostanie nowy trójprzęsłowy most;

Budowę ul. Nowej Marmurowej na odcinku od ul. Piwnej do ul. Krygiera;

Budowę dojazdu do ul. Ciasnej;

Przebudowę skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Marmurową;

Budowę układu chodników i ścieżek rowerowych;

Budowę oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia; elementów ochrony środowiska m.in. ekranów akustycznych.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej informacji o przetargu:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=AA5E983E30834070966EB9D049796116

 

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook