Nowy sztandar

13.10.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Katolicka Szkoła Podstawowa w Pdjuchach przy ulicy Skalistej, obchodzi Jubileusz 10-lecia działalności.

Z tej okazji w miejscowym kościele poświęcono i przekazano szkole nowy sztandar. Dokonał tego ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, który gratulował nowego sztandaru i zachęcał by gromadzić się pod nim, i iść za nim. – Dziś mamy piękną rocznicę, stulecie Objawień w Fatimie i zobaczie, pastuszkowie do których zwróciła się Matka Boża z Orędziem, też byli w waszym wieku. Nie wiedzieli gdzie jakaś Rosja jest, a przecież uznali, że głos Matki Bożej będący głosem Boga, jest ważny i przekazali go w całości światu, mówił w homilii Andrzej Dzięga. Wasza szkoła nosi tytuł świętego Jana Pawła II, który tak jak i wy, był zwykłym dzieckiem, później gimnazjalistą, następnie ciężko pracował, skończył seminarium, stał się kapłanem, po studiach specjalistycznych mianowano Go biskupem, później kardynałem, by w końcu rządził całym kościołem. To dlatego, że umiał słuchać Pana Boga. Tak i w waszym życiu, ważny jest głos rodziców, nauczycieli, katechetów i kapłanów, ale najważniejszy jest głos Boga, bo tylko On wie co dobre i potrafi nam to wskazać, mówił Arcybiskup.
 
Sztandar ufundowany przez fundatorów został poświęcony i przekazany na ręce pani dyrektor KSP. Po złożeniu ślubowaniu na sztandar, został on przekazny pocztowi i od tej chwili jest symbolem, który jednoczy, wzywa i gromadzi tych, którym został ufundowany. Widoczny na sztandarze wizerunek Jana Pawła II jest wezwaniem do nauki, otwartości na drugiego człowieka i zachętą do stawania się lepszym. – Nie krytykujcie drugiego człowieka, ale jeśli coś złego wam przekazuje, odsuńcie się na bok, mówił Arb. Andrzej Dzięga. Złożył też życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 10-lecia będzie uroczysta Gala Pawełki 2017, z której także zamieścimy relację.
 
EL
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.