Nowy rok w nowej szkole

01.09.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Z dwuletnim opóźnieniem, po czterech latach budowy, nowa część Szkoły Podstawowej nr 59 oddana do użytku.

Obiekt przeszedł odbiory techniczne i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie by lekcje w nowej szkole rozpoczęły się zgodnie z planem. Zdecydowanie poprawi to komfort nauki i zlikwiduje drugą zmianę. Lekcje do godziny 17,00 w SP 59 przeszły do historii. Inauguracja roku szkolnego 2016/17 reozpoczęła się już w nowej sali gimnastycznej. To tyle optymistycznych wieści, bo na terenie wokół szkoły kręcą się maszyny, ciężarówki, a kikumnastu pracowników wykonuje prace porządkowe. Tak należy je nazwać bo jest to zagospodarowywanie terenu oraz przygotowywanie drogi do asfaltowania. Nie powinno to mieć żadnego wpływu na prowadzone lekcje. W uzgodnieniach jest dokumentacja na remont starej części szkoły i po weryfikacji powinien się zacząć remont. Na razie jednak nkt nic nie mówi, trudno więc wskazać jakiś termin rozpoczęcia prac.

 

1 września, naukę rozpocznie łącznie 40 011 uczniów (najwięcej w szkołach podstawowych – 19 866) oraz 9 856 przedszkolaków.

 

Typ placówki

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa

(w tym OSM I st.)

19 866

Gimnazjum

8 733

Liceum

5 808

Technikum

4 864

Zasadnicza szkoła zawodowa

740

RAZEM

40 011

 

 

Tradycyjnie nowy rok szkolny rozpocznie się od wojewódzkiej i miejskiej inauguracji roku szkolnego 2016/2017. Uroczystości, które zostaną poprzedzone mszą świętą odprawioną w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba, w intencji szczecińskiej oświaty, odbędą się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12.00. Pomiędzy tymi wydarzeniami, ich uczestnicy wezmą udział w przemarszu ulicami miasta.

 

Jego trasa będzie wyglądała następująco:

pl. św. Jakuba – ul. Farna – ul. Piotra i Pawła – ul. Małopolska – ul. Henryka Pobożnego – ul. Henryka Pobożnego 2.

 

Przemarsz uczestników inauguracji roku szkolnego, będzie wiązał się z niewielkimi  utrudnieniami dla kierowców. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przemarszu, dojdzie do chwilowego zamknięcia ruchu na czas jego trwania. Nastąpi to w sposób dynamiczny, stosownie do uzyskanych przez organizatora pozwoleń.

 

Nadchodzący rok szkolny, będzie ostatnim w którym obowiązują dotychczasowe zasady systemu oświaty – tj. 6 letnia szkoła podstawowa, 3 letnie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 27 czerwca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kierunki planowanej reformy oświaty, która pierwotnie zakładała m.in. likwidację gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych w 8-klasowe szkoły powszechne.

 

Jednak prowadzone w całym kraju konsultacje, zgłaszane przez środowiska oświatowe oraz samorządy zastrzeżenia, spowodowały zmianę wstępnych założeń reformy. Pod koniec sierpnia br. Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej wystosowała list do dyrektorów szkół i ich pracowników, w którym przedstawione zostały zmodyfikowane założenia reformy. Należy do nich między innymi odejście od pomysłu utworzenia szkoły powszechnej i zastąpienie go 8-letnią szkołą podstawową.

 

Nie zmienia to jednak faktu, że w praktyce ogłoszona reforma polskiego systemu oświaty oznacza zagrożenia związane ze zwalnianiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, a co za tym idzie z koniecznością wypłacania przysługujących im odpraw. Najważniejszą w tej chwili kwestią jest brak przepisów wykonawczych, które regulowałyby wszystkie kwestie związane z zapowiedzianymi zmianami. Znacząco utrudnia to pracę polskich samorządów, które w rzeczywistości mają bardzo mało czasu na opracowanie i wdrożenie zmian.

 

Miasto Szczecin postanowiło możliwie jak najszybciej przygotować się do zapowiadanych zmian. W tym celu, m.in. powołany został Zespół ds. Reformy Oświatowej, którego zadaniem jest wypracowanie takiego sposobu wprowadzania zmian, by były one jak najmniej uciążliwe zarówno dla uczniów i ich rodziców, jak i dla nauczycieli.

 

Wśród innych ważnych zadań, postawionych przed Zespołem znalazły się również między innymi:

-           opracowanie tzw. Karty szkoły, w której pojawią się wszystkie niezbędne dane dot. danej placówki,

-           opracowanie nowej sieci szkół,

-           przeprowadzenie inwentaryzacji szczecińskiej bazy oświatowej,

-           opracowanie harmonogramu działań związanych z zapowiedzianą reformą oświaty.

 

Jednak to nie jedyne działania, które zostały podjęte przez UM Szczecin. Prezydent Piotr Krzystek odbył spotkania m.in. z dyrektorami gimnazjów i zespołów szkół, a także z przewodniczącymi klubów Rady Miasta Szczecin. W najbliższym czasie planowane jest także zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z dyrektorami szczecińskich szkół podstawowych. Głównym celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego, możliwie najbardziej optymalnego stanowiska dotyczącego nowej sieci szkół i ich rejonów.

 

Zapowiadana reforma oświaty to gruntowna przebudowa obecnie obowiązującego systemu i wymaga ona wzmożonej pracy zarówno ze strony urzędników, jak i dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

 

Warto również podkreślić, że nadchodzący nowy rok szkolny to nie tylko zmiany, ale również liczne okazjea do świętowania. W tym roku aż 11 szczecińskich szkół obchodzić będzie jubileusze swojego istnienia (w tym m.in. 70-lecie II LO im Mieszka I i III LO im. M. Kopernika).

 

Wszystkim uczniom z okazji zbliżającego się roku szkolnego 2016/2017 życzymy samych sukcesów oraz osiągnięcia zamierzonych celów!

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych szkół ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pozostałych klasach i typach szkół

30 czerwca 2017 r.

(23 czerwca 2017 r.)*

*Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w lipcu 2016 r. projekt zmian do rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, który przewiduje zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

Bel

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.143.154). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.