Nowy most w Podjuchach

04.01.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowej przeprawy mostowej nad Regalicą w Podjuchach.

Będzie to wysokowodny o dwóch torach most kolejowy. Nowy most wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstanie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla płynności żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Istniejący zwodzony most kolejowy w Podjuchach  jest zbyt nisko zawieszony nad wodą i nie spełnia wymogów dla międzynarodowej klasy śródlądowej drogi wodnej. Po przebudowie konstrukcja mostu zostanie wyniesiona na ok. 6,20 metra nad poziomem wody, oraz dla zapewnienia właściwego prześwitu dla prowadzenia skutecznej, polsko-niemieckiej akcji lodołamania, którą prowadzi RZGW Szczecin. Most w stanie istniejącym, z uwagi na zbyt niski prześwit pionowy oraz awaryjność przęsła ruchomego utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz ruch lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania. Filary nurtowe wstrzymują spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrzemówi Tomasz Pietras dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  w Szczecinie. – Przebudowa obiektu pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu, w tym przebudowę układu stacji kolejowej Szczecin Podjuchy oraz odejścia linii 428. Przebudowa mostu i układu dojazdowego została skoordynowana z innymi inwestycjami w rejonie mostu, związanymi m.in. z planami rozwoju Szczecińskiej Kolei Metropolitarnejmówi Bogdan Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jedynym elementem starego mostu, który zostanie zachowany, będzie 17-metrowe przęsło zwodzone. Jest ono wpisane do rejestru zabytków.  Inwestycja ma być realizowana w latach 2020 – 2022.
 

EL

 

 

Materiały RZGW

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.233.242.67). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook