Nowy Dom Samopomocy Społecznej w Szczecinie

01.05.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Do zadań tej instytucji należeć będzie świadczenie usług na rzecz osób wymagających opieki i pielęgnacji.

W środę, 24 kwietnia odbyło się otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej, który znajdować  się będzie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie. Instytucja została powołana do życia na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin, z dnia 1 marca. Środowiskowy Dom  Samopomocy zrealizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w komórkach organizacyjnych typu A i B przeznaczonych łącznie dla 120 osób.

Warto zaznaczyć, że komórki organizacyjne typu A (dla łącznej liczby 95 osób przewlekle psychicznie chorych) zlokalizowane są przy ul. Tartacznej 14 (Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1 dla 40 uczestników); przy ul. J. U. Niemcewicza 9/u5 (Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2 dla 35 uczestników); przy al. Bohaterów Warszawy 27 (Dom–Klub Galeria "Pod Fontanną" dla 20 uczestników). Natomiast komórka typu B, Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3 dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, zlokalizowana jest przy ul. Pocztowej 31-33.

Trzeba napomnieć, że Dom Samopomocy Społecznej zrealizuje również zadanie własne Gminy Miasta Szczecin prowadząc mieszkanie chronione dla  6 mężczyzn  po kryzysach psychicznych.

 

Przemysław Sierakowski

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.