Nowe trasy rowerowe

21.05.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Już od 26 maja dojdzie do szeregu spotkań z mieszkańcami Prawobrzeża w celu przedstawienia koncepcji nowych tras rowerowych. Pierwsze z nich odbędzie się w godzinach od 18:30 do 19 w Szkole Podstawowej nr 74 przy ulicy Seledynowej 50.

Koncepcja głównych i lokalnych tras rowerowych jest elementem długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu oraz zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego. Dokument będzie podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez Gminę Miasto Szczecin inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej, czy zmianą stałej organizacji ruchu.

Dokument będzie zawierać przebieg głównych tras rowerowych, umożliwiających komunikację międzydzielnicową na obszarze miasta Szczecina oraz lokalnych, będących rozszerzeniem tras głównych, a także podstawowych tras rekreacyjnych. Przez określenie "trasa rowerowa" należy rozumieć spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, który obejmuje w szczególności drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne (wewnętrzne) o małym natężeniu ruchu.

Niezależnie od przyjętych rozwiązań, układ ma być spójny i umożliwiać bezpieczną i wygodną komunikację rowerową.

Terminarz spotkań:

*         Majowe, Bukowe, Słoneczne, SP Nr 74, ul. Seledynowa 50, 26.05.2014 godz. 18.00 -19.30;
*         Kijewo, Dąbie, Załom, Siedziba Rady Osiedla Kijewo (Sala Parafialna), ul. Orla 12, 27.05.2014 godz. 18:00 - 19.30;
*         Zdroje, Podjuchy, Żydowce - Klucz, SP Nr 12, ul. Floriana Szarego 12, 28.05.2014 godz. 17.00 -18.30;
*         Wielgowo, Płonia, SP nr 28, ul. Piaseczna 40, 29.05.2014 godz. 18.00 - 19.30

RC

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.134.157). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.