Nowe ceny biletów

22.02.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przypomina, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XIV/331/11z dnia 19 grudnia 2011 r., od 1.03.2012 r. zmianie ulegają ceny i opłaty za przewozy osób pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć likwidację biletu 20-minutowego na linie zwykłe i pospieszne i biletu 120–minutowego na linie pospieszne. W miejsce biletu 20 – minutowego wprowadzono bilet jednorazowy czasowy 15-minutowy i 30-minutowy zarówno na linie zwykłe i pospieszne. Pojawiły się dwa nowe bilety okresowe: • bilet seniora • bilet aktywizujący bezrobotnych. Bilet seniora przeznaczony jest dla osób między 68 a 70 rokiem życia. Natomiast z biletu z ulgą dla bezrobotnych będą mogły korzystać osoby bezrobotne posiadające odpowiednie dokumenty wynikające z uchwały Rady Miasta. W związku z wprowadzeniem nowej taryfy biletowej ZDiTM posiada już w zasobach magazynowych bilety o nowych nominałach jak również stosowne dopłaty do biletów jednorazowych z obowiązującej taryfy. Nowe bilety będą sukcesywnie przekazywane do punktów sprzedaży, począwszy od bieżącego tygodnia. W pierwszej kolejności bilety zostaną dostarczone do kas ZDiTM, a następnie do punktów handlowych. Szczegółowe informacje dot. cen i opłat za przewozy osób pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, obowiązujących od 1.03. dostępne są na stronie internetowej ZDiTM (www.zditm.szczecin.pl) w zakładce Ceny Biletów.

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.194.255). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.