Nowa pętla w Podjuchach

29.01.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Jej budowa staje się już koniecznością bo dotychczasowa jest mało funkcjonala i mocno zaniedbana.

Parking park and ride, nowa pętla autobusowa z zagospodarowaniem terenu, nowe jezdnie, chodniki i oświetlenie — to wszystko powstanie w Podjuchach. Znany jest już wynik postępowanie na zadanie „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu »Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formie zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z wybranym wykonawcą powinna być podpisana w najbliższych dniach.

W ramach umowy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres prac obejmie w szczególności:

przebudowę ul. Metalowej na odcinku projektowanego węzła przesiadkowego, budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride, budowę parkingu Bike&Ride, budowę wiat przystankowych, wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej, rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni, budowę zaplecza socjalno-kasowego, budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu, budowę monitoringu wizyjnego i kanalizacji teletechnicznej, budowę/przebudowę chodników, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni, przebudowę kolidującego uzbrojenia, budowę zjazdów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Będzie to ogromny skok jakościowy dla pasażerów i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking P&R wraz z pętlą autobusową stanie się elementem większej całości, która w najbliższych latach zmieni oblicze komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez firmę MUSING BUD sp z o. o. sp K. na kwotę 11 642 435, 59 zł. Na realizację umowy wykonawca będzie miał 20 miesięcy, z czego nie więcej niż 11 na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 roku będzie w Podjuchach prawdziwy i nowoczesny węzeł przesiadkowy.

 

EL

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.194.255). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.