Nocna i świąteczna gdzie indziej

14.05.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Szpital Zdroje zmienił lokalizację Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej. Zmiana jest tymczasowa.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i wynikające z tego faktu zalecenia ograniczenia poruszania się pacjentów po terenie jednostek ochrony zdrowia dyrekcja szpitala „Zdroje” podjęła decyzję o tymczasowej zmianie lokalizacji  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Mącznej 4. Poradnia, dotychczas funkcjonująca w pawilonie 14, przeniesiona została do pawilonu usytuowanego na tzw. dolnym parkingu przy pawilonie 18, od strony parku. Wejście i wjazd dla pacjentów przybywających własnymi pojazdami - główną bramą szpitala. Pacjenci korzystający z tych świadczeń nie ponoszą opłat parkingowych.

 Placówka przy ul. Mącznej 4 jest obecnie jedną z trzech tego typu podmiotów realizujących świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. Należy pamiętać, że z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej                     i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu; gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy lub gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może istotnie niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Jednocześnie przypominamy o wprowadzonych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zmianach organizacyjnych w udzielaniu świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Poradnia przyjmuje pacjentów w dni powszednie od godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Pacjent, który potrzebuje pomocy proszony jest najpierw o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 918806389. Po rozmowie ze specjalistą zadecyduje on, czy konieczna jest osobista wizyta chorego w poradni, czy też wystarczy odbycie teleporady i ewentualne wystawienie e-recepty lub zwolnienia. Osoby, które przyjadą do przychodni bez odbycia uprzedniej teleporady muszą mieć świadomość, że na miejscu nie zostaną od razu wpuszczone do budynku tylko również najpierw będą musiały zadzwonić pod numer 918806389 i odbyć rozmowę z lekarzem przed podjęciem decyzji, czy badanie bezpośrednie jest konieczne. Dlatego każdorazowo zaleca się, by przed wyruszeniem z domu do przychodni najpierw odbyć konsultację telefoniczną ze specjalistą.  Tego typu forma porad w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej obowiązuje w całej Polsce i wynika ze szczególnej troski o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.143.213). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook