Niższe stawki za wywóz śmieci!

27.09.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Prezydent Piotr Krzystek, proponuje zmiany stawek za wywóz śmieci

To propozycja Prezydenta Piotra Krzystka. Kluczowe decyzje zapadną na listopadowej sesji Rady Miasta. Zmiany miałyby dotyczyć: obniżenia stawek za wywóz odpadów, zakupu kolejnych pojemników do segregacji oraz zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych.

 Najważniejszym pomysłem, który miałby wejść w życie w 2014 roku jest obniżenie stawek za gospodarowanie odpadami. Propozycja wynika z niższego kosztu usług świadczonych przez firmy. Jak do tej pory „ustawa śmieciowa” przyniosła rezerwę w wysokości około 15%. Jeżeli ten kierunek zostanie utrzymany miasto zdecyduje się na dodatkowe usługi w ramach tej samej opłaty.

Propozycją Prezydenta skierowaną pod obrady Rady Miasta jest ryczałt miesięczny za gospodarstwo domowe 50 zł przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 80 zł przy nieselektywnym – dotyczy domów jednorodzinnych. Przy domach wielorodzinnych  4 zł / m3  zużytej wody przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 5 zł / m3 przy nieselektywnym sposobie.

Inne propozycje Piotra Krzystka to: „dopłaty do opłaty” dla samotnych osób, mieszkających w domkach, objęcie systemem odbioru bezpośrednio z nieruchomości odpadów biodegradowalnych  tzw. zielonych, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz Wyposażenie miasta w ogólnodostępne pojemniki do segregowania odpadów szkła, papieru, tworzyw (tzw. dzwonów) w ilości 500 sztuk.

Przemysław Sierakowski

Galeria zdjęć

Prezydent Piotr Krzystek, proponuje zmiany stawek za wywóz śmieci

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.204.169.230). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.