Nie dać się wykluczyć

21.10.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W regionie jest ich nieco ponad 300 tysięcy, w samym Szczecinie około 25 tysięcy.

Mowa o seniorach czyli ludziach +65. Raz do roku obchodzą swoje święto, Dzień Seniora. Dni te mają na celu uświadamianie społeczeństwu problemy osób starszych, a także wskazanie barier na jakie napotykają na swojej drodze. Dotyczy to zarówno barier wiekowych, ale przede wszystkim sprawnościowych czy zdrowotnych. Dodatkowo ludzie starsi bardzo często wykluczeni są cyfrowo lub ekonomicznie z wielu dziedzin naszego życia. Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na Prawobrzeżu zorganizował obchody, które zgromadziły członków tej organizacji. Przy kawie i cieście rozmawiano o problemach i potrzebach osób starszych ale chcących być aktywnymi i użytecznymi w swoich środowiskach. Zebranych oraz zaproszonych gości powitał i słowo wygłosił Andrzej Zielaskowski przewodniczący PZERiI na Prawobrzeżu. Życzył wszystkim seniorom wiele zdrowia i odporności w pokonywaniu codziennych problemów.
 
W trakcie spotkania, grupa seniorów z najdłuższym stażem członkowskim w PZERiI, otrzymała z rąk Mariusza Bagińskiego przewodniczącego Rady Miasta upominki ufundowane przez miasto Szczecin. W części artystycznej wystąpiły młode adeptki studia piosenkarskiego z Klubu „Dąb”.  Wieczorek taneczny zakończył spotkanie.
 
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (35.172.165.64). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.