Nekropolie Prawobrzeża

31.10.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Wszystkich świętych to czas, kiedy częściej myślimy o końcu. Końcu naszego jestestwa na ziemi.

   Część z nas zastanawia się jak i gdzie zostanie pochowanym, i stąd nasza próba przybliżenia wiedzy o cmentarzach Prawobrzeża. Oto kilka podstawowych informacji o czynnych cmentarzach po prawej stronie Odry.   

   Cmentarz w Dąbiu przy ul.Goleniowskiej 33-38 został założony  w 1930 roku, ale był wyznaczony już w 1914 r. Od początku był cmentarzem komunalnym, chowano tu zarówno ewangelików jak i katolików. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1923 r. Kaplicę cmentarną wybudowano w 1938 roku, pozostały po niej tylko minimalne ślady  fundamentów. W okresie II wojny światowej chowano tu zmarłych Polaków zesłanych na roboty przymusowe do Szczecina. Na cmentarzu znajdują się groby osadników polskich zmarłych w latach 1946-1948. W latach 1980-1990 cmentarz został powiększony, obecnie powierzchnia wynosi 10,3 ha. Jest tu pochowanych ponad 6400 osób. Obecnie dokonuje się tylko dochówków gdyż cmentarz formalnie jest zamknięty.  

  Cmentarz w Zdrojach powstał w drugiej połowie XIX wieku. Położony przy ulicach Poległych i Cedrowej służył pierwotnie ludności wyznania ewangelickiego. W 1921 roku  stary cmentarz został  znacznie powiększony, a w  1937 roku zbudowano w nowej części kaplicę, która została rozebrana po 1945 roku. Obecnie cmentarz ma powierzchnię 3,3871 ha. Jest tu pochowane 6,300 ludzi.  

   Cmentarz w Płoni powstał w XIX wieku. Położony przy zbiegu ulic Ceramicznej, Szkolnej i Stepowej, w bliskim sąsiedztwie lasów i pól uprawnych. Pierwotnie służył do grzebania wiernych wyznania ewangelickiego. Na początku XX wieku został rozszerzony do  rozmiarów 2,2661 ha. Na terenie cmentarza zachował się pomnik wzniesiony w 1924r.,  poświęcony mieszkańcom Płoni poległym w latach I wojny światowej,  Z powstałej w pierwszej połowie XX wieku kaplicy cmentarnej pozostały tylko ślady fundamentów. Aktualna powierzchnia to 3ha, liczba pochówków około 1000.

   Cmentarz w Wielgowie został założony w XIX wieku, widoczny jest na mapie z 1888r. Położony przy ulicy Urodzajnej, na terenie równinnym, w otoczeniu pól uprawnych. Pierwotnie służył ludności wyznania ewangelickiego. Po 1945 roku zaczęto chować zmarłych Polaków, głównie wyznania rzymskokatolickiego. Jego powierzchnia to 1,2ha z możliwością powiększenia. Jest tu około 1450 grobów.

   Wszystkie wymienione nekropolie są zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych. Większość pochówków odbywa się teraz w Wielgowie i Płoni. Dodajmy, że obecnie w Szczecinie nie ma cmentarzy zarządzanych przez parafie lub gminy wyznaniowe. Są natomiast kwatery wyznaniowe. Miasto zachowało rezerwę terenu pod budowę nowego  cmentarza przy ulicy Świętochowskiego (w bok od Chłopskiej), gdzie teraz są ogrody działkowe, a nad nimi przebiega linia wysokiego napięcia.

EL  

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (100.28.0.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook