Nadal bez przejazdu

08.10.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Nasilające się skargi na uciążliwości związane z zamknięciem ulicy Granitowej oraz brak widocznych prac na tej budowie, wymusił dokonanie oceny stanu robót i podjęcie dalszych decyzji. Wyniki wizji lokalnej na budowie przedstawiamy w poniższym komunikacie magistratu.

Zintensyfikowanie prac budowlanych, w celu jak najszybszego puszczenia ruchu ul. Granitową – to główne ustalenie, po ostatniej naradzie na placu budowy Węzła Granitowa. Do czasu zakończenia prac na zamkniętym odcinku ulicy, kierowcy muszą korzystać z objazdu. Analiza organizacji ruchu. W odpowiedzi na liczne apele i sygnały ze strony mieszkańców, które dotyczyły braku przejazdu ul. Granitową, zorganizowano specjalne spotkanie z udziałem Inwestora (Gminy Miasto Szczecin) i Wykonawcy (firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.), którego celem było zweryfikowanie możliwości przeorganizowania obowiązującej organizacji ruchu i zminimalizowanie utrudnień dla kierowców.
 
Wprowadzenie ruchu wahadłowego, spowodowałoby ponadto jeszcze większe utrudnienia w ruchu, zwłaszcza dla osób przemieszczających się w stronę autostrady A6 lub w kierunku centrum miasta. Na terenie inwestycji, nie ma miejsca na wytyczenie dodatkowego pasa ruchu, umożliwiającego płynny zjazd w ul. Granitową, przez co kierujący chcący przejechać przez ul. Granitową blokowaliby ruch w stronę ul. Krygiera, lub przejazd w ulicę Marmurową. Podczas narady przeanalizowano także możliwość zorganizowania innego, krótszego objazdu okolicznymi osiedlowymi uliczkami. Z uwagi na ich szerokość (są zbyt wąskie), nie ma tam odpowiednich warunków na zorganizowanie objazdu, który pozwoli zachować płynność i bezpieczeństwo ruchu i nie będzie zagrażał ponadto okolicznym posesjom oraz ich mieszkańcom.
 
Barierki muszą zostać
   Przypominamy również, że znajdujące się na obu wjazdach ulicy Granitowej barierki, zostały tam ustawione z powodu nagminnego niestosowania się kierowców do obowiązującej organizacji ruchu, co zagrażało bezpieczeństwu robót budowlanych. Przejazd zamkniętym odcinkiem mają tylko pojazdy komunikacji miejskiej, służby ratunkowe, wybrane pojazdy służb porządkowych, a także osoby posiadające kartę osoby niepełnosprawnej. W tym ostatnim przypadku zdarzały się jednak sytuacje nadużywania uprawnień ze strony kierowców, w celu skrócenia sobie przejazdu. Osoby pilnujące przejazd zostały poinstruowane, aby przepuszczać tylko te pojazdy, które są faktycznie do tego uprawnione.
 
   Mając na uwadze powyższe czynniki, podjęto decyzję, że odcinek ul. Granitowej pozostanie zamknięty do czasu zakończenia na nim prac sieciowych i odtworzenia nawierzchni, umożliwiającej bezpieczny przejazd w obu kierunkach. W najbliższych dniach prace na budowie zostaną zintensyfikowane, tak aby możliwie szybko udostępnić zamknięty odcinek. Jeśli będzie taka konieczność, to roboty będą realizowane także w godzinach wieczornych i nocnych. Plan zakłada udostępnienie Granitowej w listopadzie, choć może to być wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o stosowanie się do oznakowania i zachowanie szczególnej uwagi podczas przejazdu w rejonie budowy.
 
Anna Gawlik
 
 
Serwis foto UM Szczecin
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.220.62.183). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.