Nabory do przedszkoli

16.06.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Pierwszy etap rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych został zakończony.

Dziś rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szczecińskich placówkach wychowania przedszkolnego. Do ostatniej chwili rodzice dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji, potwierdzali chęć zapisu ich pociech do szczecińskich placówek wychowania przedszkolnego. Na potrzeby tegorocznej rekrutacji miasto przygotowało ponad 11 000 miejsc, czyli blisko o 1200 więcej niż w zeszłym roku.

W zakończonym właśnie pierwszym etapie rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, brało udział łącznie  11 138 dzieci, z czego 6485 wniosków dotyczyło kontynuowania wychowania przedszkolnego (deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu), natomiast 4653 to wnioski, które zostały złożone przez rodziców dzieci dotychczas nieuczęszczających do przedszkoli publicznych. 215 dzieci biorących udział w rekrutacji nie mogło zostać przyjętych z uwagi na niespełnianie kryteriów naboru ze względu na wiek (2-latki), natomiast 877 maluchów nie znalazło miejsca w placówkach preferowanych przez rodziców (3 wskazanych na wniosku o przyjęcie). Jednak szczecińskie placówki wychowania przedszkolnego w dalszym ciągu dysponują wolnymi miejscami. Po dopełnieniu wszelkich formalności i uzupełnieniu elektronicznego systemu naboru, do dyspozycji rodziców dzieci w wieku przedszkolnym pozostaje ponad 900 wolnych miejsc.

­Na złożenie stosownych dokumentów w rekrutacji uzupełniającej rodzice mają czas do piątku 23 czerwca br.

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu rekrutacji, nabór uzupełniający również będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/. To właśnie w tym miejscu można znaleźć informacje dotyczące terminarza rekrutacji uzupełniającej, wzory niezbędnych formularzy czy też dane dotyczące wolnych miejscach w poszczególnych placówkach przedszkolnych.

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w naborze uzupełniający muszą wypełnić nowy wniosek i złożyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do wybranej przez siebie placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku w tradycyjnej, papierowej formie. Formularze można pobrać w każdej placówce dysponującej wolnymi miejscami. Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego zostaną podane do publicznej wiadomości 4 lipca 2017r.

  

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.197.231.211). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook