Nabór wniosków

18.01.2022, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza nabór wniosków na mieszkania komunalne, przygotowane w ramach programów: “Dom dla Rodziny” oraz “Dom na Start”. Chętni mogą składać wnioski od poniedziałku 17 stycznia do 31 stycznia br.

Dom dla Rodziny. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata, z zamiarem stałego pobytu i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (pod warunkiem, że uczą się lub studiują). Program ma pomóc dużym rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie. Zainteresowani wynajęciem mieszkania w ramach Programu “Dom dla Rodziny”, powinni spełniać łącznie poniższe warunki:

nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania, domu lub jego części na terenie Szczecina lub w innej miejscowości (co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku). Co ważne, za tytuł prawny do lokalu nie jest uważana umowa najmu mieszkania wynajętego na warunkach rynkowych, w tym umowa najmu okazjonalnego, 

spełniają wymagane kryteria dochodowe,

przynajmniej jedna z osób w rodzinie posiada stałe, niezależne od systemu pomocy i świadczeń – źródło dochodu,

wynajmują lokal,  nieodpowiedni do ich potrzeb pod względem wielkości i układu funkcjonalnego, oraz o niskim standardzie technicznym (brak łazienki, wc, ogrzewania miejskiego lub gazowego). Co ważne, nie ma możliwości technicznych wykonania ulepszenia tego lokalu w celu poprawy tych warunków,

w rodzinie nie występuje problem uzależnienia,

brak zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu. Warunek będzie spełniony, gdy zawarta jest ugoda w sprawie spłaty zaległości w ratach i jest ona realizowana co najmniej przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

aktualnie zajmowany lokal jest utrzymany jest we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.

W tym naborze ZBiLK w ramach Programu „Dom dla Rodziny” oferuje dwa mieszkania, kompleksowo wyremontowane. Oferta, na powyższych warunkach jest skierowana również do obecnych najemców lokali komunalnych, którzy mogą z niej skorzystać w ramach zamiany.

Szczegółowe informacje i lista lokali do wynajęcia opublikowane są TUTAJ

 

Dom na Start. Program adresowany jest do osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy potrzebują pomocy w uzyskaniu mieszkania od Gminy. Wniosek może złożyć tylko osoba, która uzyskała rekomendację Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub innej jednostki o podobnym charakterze. 

W tym naborze ZBiLK w ramach Programu „Dom na Start” oferuje osiem mieszkań, kompleksowo wyremontowanych.

Szczegółowe informacje i lista lokali przewidzianych na cele realizacji opublikowane są TUTAJ

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK, ul. Mariacka 25 pok. 7

Więcej mieszkań na programy społeczne. Aktualnie ogłaszane nabory wniosków to efekt zmian, które wprowadził Szczecin uchwałą Rady Miasta w ubiegłym roku. Zgodnie z jej intencją, miasto chce przeznaczać więcej lokali na realizację programów mieszkaniowych związanych z pomocą społeczna i wsparciem rodzin. Chodzi o cztery programy: Dom dla Dziecka, Dom na Start, Dom dla Rodziny i Dom dla Seniora.  Do tej były one realizowane  przede wszystkim w oparciu o lokale Szczecińskiego TBS. Od teraz mieszkania na ten cel mają pochodzić również z zasobu Gminy, zarządzanego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 

Poza tym Szczecin realizuje szereg innych programów mieszkaniowych, w tym: dla studentów, absolwentów i dla rzetelnych najemców. Stanowią one bogatą ofertę skierowaną do osób o różnych potrzebach, a przede wszystkim o różnym poziomie dochodów. Oprócz tego Szczecin wynajmuje również mieszkania najuboższym (socjalne), lokale do remontu i mieszkania komunalne gotowe do zamieszkania.

 

Foyo net

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.143.154). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.