Na Gryfińskiej bezpieczniej

22.06.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Na wniosek Samorządowej Rady Osiedla Dąbie, która od wielu lat starała się o budowę chodnika, powstaje jego nowy odcinek na ulicy Gryfińskiej.

Powstaje on na odcinku od ul. Struga do ul. Hangarowej. Mieszkańcy tego obszaru zyskają bezpieczną i wygodną drogę dla pieszych, której nie było tu wcale.

Oto szczegóły inwestycji. Przy północnej nitce ul. Gryfińskiej powstaje około 650-metrowy odcinek chodnika. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę starych chodników wraz z podbudową, usunięcie zjazdów z kostki kamiennej, docinanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, wykonanie warstw wzmacniających, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt chodnikowych, wyrównanie przyległego terenu i obsianie go trawą. W obszarze przejść dla pieszych zastosowane zostaną specjalne płytki ze znacznikami i wypustkami. 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. W związku z budową i remontem chodnika wytyczone zostanie także nowe przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Hangarową oraz uzupełnione zostanie oznakowanie na skrzyżowaniu ul. Hangarowej i Gryfińskiej. Wykonawca, firma J.Rosiek, D. Sobczyński, ma czas do końca lipca. Koszt prac to 357 tys zł. Ze względu na zwężenie skrajni poziomej jezdni przy ul. Gryfińskiej na całym odcinku robót obowiązuje czasowe ograniczenie prędkości do 40 km/h. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej uwagi. Wreszcie przejście przez pieszych tego odcinka Gryfińskiej gdzie po obu stronach nie było chodnika, będzie bardziej bezpieczne niż obecnie.

Bel

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.223.106). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.