Na Dąbskiej nieco optymistycznie

08.09.2011, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Z wielkimi nadziejami witała dyr. SP nr 59 Dorota Pijanka swoich uczniów podczas inauguracji roku szkolnego 2011/2012. Jest nadzieja, że w przyszłym roku ruszy dawno oczekiwana rozbudowa szkoły, jest też nadzieja, że najmłodsi uczniowie szybko się zaaklimatyzują i bez problemów przebrną przez pierwsze szkolne dni.

Ponad czterystu uczniów SP nr 59, wraz z setkami ucz-niów na Prawobrzeżu przywi-tało nowy rok szkolny. Były wiersze, piosenki, szkolny sztandar, odświętnie ubrani uczniowie oraz przejęci rodzice, którzy po raz pierwszy przypro-wadzili swoje pociechy do szkoły. Do uroczystego nastroju dopasowała się pogoda. Ciepły
i słoneczny wrześniowy pora-nek znakomicie dodał blasku uroczystościom.
Dorota Pijanka dyrek-tor SP nr 59 przy ul. Dąbskiej - jak zapewniał nas Prezydent Miasta, na początku przyszłego roku powinna ruszyć rozbudowa szkoły. Na ten cel przeznaczono blisko 3,5 miliona złotych. Pierwszym etapem modernizacji będzie budowa skrzydła dydaktycznego z nowoczesnymi i przestronnymi klasami. Powstanie też nowoczesne zaplecze sanitarne. Drugi etap rozbudowy to sala gimnastycz-na, trzeci etap to remont obec-nego budynku. Niestety, póki co uczniowie w tym roku szkolnym będą uczyli się na dwie zmiany. Chcę przypomnieć, że nasza szkoła została zaprojektowana dla 240 uczniów. Dzisiaj uczy się w niej ponad czterysta dzieci.
W naszej szkole mamy też klasy zerowe, gdyż u nas uczą się też pięciolatki. Przygotowaliśmy dla nich sale z nowymi meblami, podłogi pokryte są wykładziną. Dzieci będą też mogły korzystać ze szkolnej stołówki.
Oby nie skończyło się na obietnicach tak jak to wcześniej bywało. Czas najwyższy, aby dzieci na Dąbskiej uczyły się
w przyzwoitych warunkach, gdyż nauka na dwie zmiany od rana do wieczora, to relikt przeszłości. Ciekawe, czy wys-tarczy też zapału wszystkim, którzy kilka miesięcy temu tak gorliwie walczyli o rozbudowę SP nr 59. Szkoła to nie tylko pla-cówka oświatowa. Na Kijewie jest to jedno nielicznych miejsc gdzie dzieci mogą się wszech-stronnie rozwijać.

Tekst i foto Andrzej Wiśniewski

Skomentuj

Znamy Twoje IP (100.26.196.222). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.