Mieszkania czekają na… wnioski

21.02.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Osoby starające się o przydział mieszkania komunalnego, od poniedziałku 3 marca będą mogły ponownie złożyć wniosk o ich przydział.

Do wynajęcia będzie około 300 trzystu nueszkań w podziale: 100 lokali socjalnych i 200 do remontu. Nabór wniosków rusza 3 marca i potrwa do końca czerwca. W tym czasie każdy zainteresowany mieszkaniem komunalnym powinien złożyć wniosek w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Formularze wniosków będą dostępne w siedzibie ZBiLK lub na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl

Dwieście mieszkań z oferty to lokale do remontu na koszt najemcy. Pozostała setka to lokale socjalne dla uboższych mieszkańców. Warunkiem starania się o mieszkanie jest złożenie wniosku. Nie ma już numeracji ze starej kolejki mieszkaniowej. Złożenie na nowo wniosku ustawia kolejkę na nowo, ale wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, a przydział lokali nastąpi po rozpatrzeniu wszelkich „za’ i „przeciw”. Kto ostatecznie będzie mógł wynająć mieszkanie okaże się dopiero w połowie przyszłego roku.

Po raz pierwszy przyznawane są punkty za bezdomność od 1 do 5. Dotyczy to tych, którzy nie chcą przebywać w noclegowniach oraz tych, którzy mieszkają  w schroniskach, noclegowniach, czy na terenie ogrodów działkowych. Dodatkowe punkty otrzymają też  rodziny wielodzietne od 2 do 4pkt za każde dziecko, osoby pełnoletnie, które opuszczają pieczę zastępczą 5pkt., niepełnosprawne od 1 do 5 punktów. Siedem punktów można uzyskać za pozytywną ocenę realizacji programu pomocowego, np. usamodzielniania się, czy przy wychodzenia z bezdomności.

Absolutnie bezwzględny jest system dla osób, które zdewastowały poprzednie mieszkanie. Można będzie za to otrzymać aż od 10 do minus 20pkt ujemnych! Podobnie gdy samowolnie je ktoś zajął lub nie płacił czynszu.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook