Miasto pomaga policjantom z Dąbia

06.02.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

6 lutego 2012 r. w siedzibie Komisariatu Policji Szczecin Dąbie, nadinspektor Wojciech Olbryś - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Piotr Krzystek - Prezydent Szczecina oraz inspektor Jacek Wolf - Komendant Miejski Policji w Szczecinie, podpisali porozumienie, w ramach którego Urząd Miejski w Szczecinie przekaże kolejne 1,6 miliona złotych na inwestycję związaną z remontem komisariatu. Ponadto podpisano porozumienie na finansowanie dodatkowych służb w środkach komunikacji miejskiej.

Przypomnijmy: już w 2009 roku Urząd Miejski w Szczecinie przekazał prawie 2 miliony złotych na inwestycję związaną z remontem komendy. Rok później, również w siedzibie dąbskich policjantów, nadinspektor Wojciech Olbryś i Piotr Krzystek podpisali porozumienie opiewające na kwotę 1,8 miliona złotych na drugi etap tej inwestycji. Dzięki tym pieniądzom wykonano dokumentację techniczną na 2 i 3 etap remontu, przyłączono węzeł ciepłowniczy, wybudowano pomieszczenia gospodarcze i archiwalne, wykonano modernizację pomieszczeń znajdujących się na parterze i 1 piętrze głównego budynku, zakończono i wyposażono pomieszczenia dyżurnych oraz zakupiono wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń. Na początku ubiegłego roku podpisano kolejne porozumienie na kwotę 2 milionów złotych. Porozumienie to pozwoliło wykonać prace związane z modernizacją sieci elektrycznej, kompleksowej wymiany sieci sanitarnej, remont korytarzy oraz pomieszczeń służb kryminalnych jak i wyposażenie ich. Ponadto środki te pozwoliły przygotować dokumentację na ostatni, czwarty już etap inwestycji. Podpisane 6 lutego porozumienie pozwoli na zagospodarowania terenu, m.in. wykonanie miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników, chodniki i drogi wewnętrzne, wiatę na odpady komunalne, tereny zielone, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i szlabanem. Ponadto z tych środków wybudowana zostanie myjnia samochodowa, kanalizacja deszczowa oraz zewnętrzna instalacja oświetleniowa terenu. Do tej pory Urząd Miasta w Szczecinie na remont dąbskiego komisariatu przekazał ponad 7,3 miliona złotych (łącznie z dzisiejszym porozumieniem). Należy podkreślić, że nie są to jedyne środki jakie radni i Prezydent przekazują szczecińskim policjantom. Dzisiaj podpisano również porozumienie na finansowanie dodatkowych służb w środkach komunikacji miejskiej w 2012 roku. Od 2008 roku w Szczecinie realizowany jest program „Patrole prewencyjne w środkach komunikacji miejskiej”. Funkcjonuje on dzięki porozumieniu Komendanta Miejskiego Policji i Prezydenta Miasta. W okresie czterech lat Miasto przeznaczyło na jego realizację 216000 zł. Główne cele, jakie zakładano osiągnąć dzięki jego realizacji, to poprawa bezpieczeństwa osób korzystających ze środków komunikacji publicznej, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i uciążliwych wykroczeń, zatrzymanie osób poszukiwanych i ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych. Dotychczas w programie brało udział 1513 funkcjonariuszy i 184 policjantów-kursantów. W sumie jest to 171 dni służby. Po uroczystym podpisaniu porozumienia, szef dąbskich funkcjonariuszy oprowadził po komisariacie zaproszonych gości. asp. Przemysław Kimon

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.91.5). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook