Metalowa z ruchem wahadłowym

10.09.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W najbliższy poniedziałek zmieni się organizacja ruchu w rejonie prac prowadzonych w Podjuchach.

 

Ten etap obejmuje obszar projektowanej pętli autobusowej, parkingu P&R oraz zachodni pas ul. Metalowej, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo. Na ulicy Metalowej dla ruchu pozostawiony zostanie pas o szerokości 3.5m. Ruch po ulicy odbywał się będzie wahadłowo. Poza jezdnią ustawione zostaną tymczasowe sygnalizatory uliczne. Tymczasowa Organizacja Ruchu zostanie wprowadzona zostanie wprowadzona od dnia 14.09.2020 r. i potrwa ok. 2 tygodnie. Wykonawca zakończył prace związane z wycinką drzew i usuwaniem korzeni. Zbudowano kolejną część kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z wpustami deszczowymi. Kontynuowane są między innymi prace związane z wykonaniem makroniwelacji w obrębie parkingu P&R, a także rozpoczęto budowę budynku socjalno-kasowego.

O zadaniu

Będzie to ogromny skok jakościowy dla pasażerów i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking P&R wraz z pętlą autobusową stanie się elementem większej całości, która w najbliższych latach zmieni oblicze komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Zakres prac obejmie w szczególności:

budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,

budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,

budowę parkingu Bike&Ride,

budowę wiat przystankowych,

wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,

rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,

budowę zaplecza socjalno-kasowego,

budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,

budowę/przebudowę chodników,

budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,

budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,

przebudowę kolidującego uzbrojenia,

budowę zjazdów,

wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Koszt przedsięwzięcia, którego wykonawcą jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. to 11,6 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 ZDiTM 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.173.188). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.