Małe ulepszenia

28.02.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Nie jest tajemnicą, że większość mieszkań komunalnych wymaga poprawy standardu. Nadarza się kolejna okazja.

Chcesz wykonać łazienkę, wc i jednocześnie zmienić sposób ogrzewania? Mieszkasz w lokalu komunalnym lub TBS? Skorzystaj z Programu Małych Ulepszeń. Twój remont  może być prawie w całości dofinansowany. W ubiegłym roku wszedł w życie nowy regulamin Programu Małych Ulepszeń. Przede wszystkim zakłada on znacznie wyższy poziom dofinansowania kosztów samodzielnego wykonania remontu przez mieszkańców - aż 90 proc. W ostatnich latach miasto np. za zrobienie łazienki w lokalu zwracało nie więcej niż 7.5 tys zł teraz prawie cztery razy tyle bo 25 tys zł W praktyce te zmiany są dodatkową zachętą dla osób mieszkających w lokalu komunalnym lub TBS do sięgania po pieniądze z Programu i poprawy stanu technicznego swojego mieszkania. Od wejścia w życie nowego programu skorzystało z niego ponad 80 najemców. Modernizacje wykonano np. przy budynkach przy al. Piastów, Żółkiewskiego, Wielkopolskiej i Słowackiego.

Dodatkowo dzięki Programowi w ubiegłym roku mieszkańcy mogli pokryć koszty legalizacji 50 łazienek lub łazienek łącznie z ogrzewaniem ekologicznym. Ideą Programu jest dofinansowywanie ulepszeń dokonywanych samodzielnie przez mieszkańców lokali komunalnych, mieszkań Szczecińskiego TBS lub TBS Prawobrzeże. Ulepszenia objęte dofinansowaniem to:  

·  wykonanie wc, łazienki lub łazienki z wc  wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w mieszkaniu nie było takiego pomieszczenia. Ulepszenia muszą być realizowane w obrębie danego lokalu.

·  zastąpienie źródeł ogrzewania na paliwo stałe ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, pod warunkiem, że zmiana systemu ogrzewania jest wykonywana łącznie z modernizacją wc, łazienki lub łazienki z wc.  Wyłączone z dofinansowania jest instalowanie etażowego ogrzewania koksowego.

Dodatkowo dofinansowaniem objęta jest:

·        legalizacja samowolnie wykonanych ulepszeń tj. łazienki i/lub ogrzewania gazowego albo elektrycznego, poprzez zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zalegalizowania wykonanego ulepszenia.

Na jakie wsparcie można liczyć?

·        90% dofinansowania kosztów , jednak nie więcej niż 25 tys.  zł - w przypadku wykonania łazienki, wc lub łazienki z wc,

·        90% dofinansowania kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł - na wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub z miejskiej sieci ciepłowniczej.

 Poza tym dofinansowaniem objęte są również koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz dokonania odbiorów technicznych – jednak w kwocie nie większej niż 5 tys. zł. oraz legalizacja samowolnie wykonanych ulepszeń - nie więcej niż 5 tys. zł.

Osoba wykonująca remont w ramach Programu (łazienka plus ogrzewanie), wliczając w to koszty dokumentacji, może liczyć na wsparcie miasta w wysokości nawet do 40 tys. zł .

 Ważne! Po wykonaniu ulepszenia czynsz nie ulegnie zmianie. Program Małych Ulepszeń przewiduje udzielenie wsparcia w wyższej kwocie w przypadku ulepszeń grupowych, tzn. gdy większość mieszkańców budynku komunalnego zdecyduje się na wprowadzenie ulepszeń w swoich lokalach. Szczegółowe informacje mieszkańcy znajdą u swojego zarządcy:

• ZBiLK ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 333, www.zbik.szczecin.pl

• TBS Prawobrzeże  ul. Winogronowa 11F, tel. 91 43 36 437, www.tbs.szczecin.pl

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.173.188). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.