Magistrat szerzej otwarty

24.05.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od poniedziałku 25 maja w budynku magistratu może przebywać więcej interesantów.

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta nieco zmodyfikowane. Od 25 maja br. więcej osób będzie przyjmowanych bezpośrednio w magistracie. Nadal obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja terminu. Wszelkie wnioski i inne dokumenty w dalszym ciągu można składać za pośrednictwem urny, poczty i platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej 1.0 od 31 marca zawieszony został bieg terminów m.in.: w postępowaniach administracyjnych. Jednak na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0, przepis ten został uchylony. W praktyce oznacza to rozpoczęcie lub wznowienie biegu zawieszonych dotychczas terminów ws. decyzji administracyjnych, począwszy od 24 maja br.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę konieczność zorganizowania większej liczby wizyt interesantów w Urzędzie Miasta (np. w celu zapoznania stron z aktami lub innych czynności wymagających osobistego stawiennictwa w  magistracie) od 25 maja br. zostaną udostępnione dodatkowe sale, w których – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - będą mogły odbywać się takie wizyty.

Tak jak dotychczas ew. umówienie wizyty inicjują urzędnicy, którzy realizują złożone wnioski.

 

Jednocześnie przypominamy, że niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, Internetu i specjalnych urn.

Wnioski i podania do Urzędu można:

1. Wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii krajowej 1,70-456 Szczecin

2. Złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP

3. Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:

- przy wejściu do lewego skrzydła Urzędu Miasta na Pl. Armii Krajowej 1,

- przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40.

Warto wiedzieć:

- pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

- nie będą nakładane kary pieniężne za niezarejestrowanie pojazdów

Ważne numery telefonów

infolinia Urzędu Miasta - 91 424 5000 infolinia Urzędu Stanu Cywilnego - 91 424 5277 informacja w sprawie rejestracji pojazdów - tel. 91 424 5962, 91 424 5272, 91 424 5963, 91 424 5965 infolinia Filii Urzędu Miasta, przy ul. Rydla 39-40  - 91 462 7172 oraz 91 462 8473 informacja w sprawie działalności gospodarczej – tel. 91 424 5354   

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook