MTS i Żegluga razem

19.10.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Magistrat powiadomił dziennikarzy o zmianach w funkcjonowaniu dwóch spółek miejskich, MTS i Żeglugi, komunikat miasta przytaczamy w całości.

Żegluga Szczecińska i Międzynarodowe Targi  Szczecińskie połączą siły , aby wykorzystując wspólny potencjał zwiększyć aktywność związaną z wykorzystaniem bulwarów szczecińskich, Łasztwoni, organizacją wydarzeń i promocją miasta.
 
Realizacja wcześniejszych zapowiedzi. Miasto podejmuje kolejne kroki zmierzające do podnoszenia efektywności swoich zadań, realizowanych przez urząd miasta oraz gminne jednostki oraz optymalizacji kosztów z tym związanych.  Aktualnie trwają analizy zmierzające między innymi do integracji spółek autobusowych  (Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie i Klonowica). Zmiany obejmą także Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.  NiOL przestanie być spółką, a jej zadania będą realizowane przez nowopowstałą jednostkę budżetową. Obecnie, po wnikliwych analizach, podjęto decyzje o połączeniu potencjału dwóch spółek: Żeglugi Szczecińskiej oraz Międzynarodowych Targów Szczecińskich.
 
Efektywniej i aktywniej. Konsolidacja zadań obu spółek  jest istotna zarówno z punktu widzenia jeszcze lepszego wykorzystania nadodrzańskich bulwarów administrowanych przez Żeglugę Szczecińską jak i potencjału kadrowego oraz  organizacyjnego MTS . Tym samym Żegluga poza dbaniem o nabrzeża zajmować się będzie także m.in. organizacją imprez przede wszystkim na szczecińskich bulwarach oraz zadaniami promocyjnymi na rzecz Gminy.
 
Jak nastąpi konsolidacja? Na najbliższą sesję Rady Miasta trafią dwie uchwały. Pierwsza w sprawie powierzenia spółce Żegluga Szczecińska w Szczecinie zadań własnych Gminy ( między innymi tych realizowanych przez MTS). Obecnie spółka przede wszystkim zajmuje się administrowaniem nabrzeżami stanowiącymi własność Gminy oraz spółki a także realizuje zadania własne gminy w zakresie m.in. gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa czy turystyki.
Jednocześnie na sesję trafi druga uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie organizacji na terenie posiadanej hali lub poza nią targów i wystaw gospodarczych, kongresów, bali, szkoleń itp., a także wykonuje usługi w zakresie, m.in.: projektowania i wykonania stoisk targowych, kompleksowych usług poligraficznych, obsługi gastronomicznej imprez, rezerwacji miejsc hotelowych. Ponadto Spółka osiąga przychody z tytułu wynajmu hali i posiadanego sprzętu oraz organizacji wydarzeń pod indywidualne potrzeby klienta.
 
Sprzedaż udziałów posiadanych przez Gminę w Spółce odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej oraz  ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  Na zbycie udziałów w Spółce prawa handlowego wymagana jest zgoda Rady Miasta Szczecin. Po jej wyrażeniu nastąpi przygotowanie procedury przetargowej. Niezależnie od niej, spółki MTS i ŻS rozpoczną współpracę,  aby wspólnie realizować powierzone im zadania.
 
Dodatkowe informacje o spółkach.  Zgodnie z Uchwałą nr XI/252/11 Rada Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. poprzez zawarcie z Ministerstwem Skarbu Państwa umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów w Spółce Żegluga Szczecińska. Gmina ma 100 % udziałów w spółce.
Z kolei spółka Międzynarodowe Targi Szczecińskie powstała w październiku 1991 r. z inicjatywy grupy przedsiębiorców skupionej w Zachodniopomorskiej Izbie Gospodarczej. Gmina Miasto Szczecin na podstawie uchwały z dnia 13 stycznia 1992 r. przystąpiła do Spółki. Udział Gminy w kapitale zakładowym Spółki obecnie wynosi 92,81 %.
 
Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Struga 6,8 o łącznej powierzchni 58 219 m2. Na wskazanej nieruchomości mieści się hala wystawiennicza zaadaptowana na te potrzeby na początku lat 90-tych. Znajdują się tam także pomieszczenia biurowe wykorzystywane przez MTS.
 
 
 

Foto archiwum prywatne

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.233.242.67). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook