Łubinowa w nowej odsłonie

22.10.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Do zakończenia prac jeszcze daleko, ale na pewnym odcinku widać już zarys nowej ulicy wspomagającej główną Łubinową.

Przebudowa Łubinowej ruszyła u progu lata, a powstają tu ścieżki rowerowe, nowe chodniki, oraz miejsca postojowe. Łubinowa jest ważną ulicą łączącą między innymi Dąbie z Bukowym. Już zniknął stary bruk tzw. kocie łby. Taki brukowany trakt biegł niegdyś przez wieś Klęskowo. Obok powstała nowa ulica Łubinowa, którą wytyczyno i pobudowano w latach 70. ubiegłego wieku. Jej budowa pozwalała dowozić najpierw na Słoneczne, później na Majowe, a następnie na Bukowe elementów z wielkiej płyty, z których budowano bloki. Wieloletnia eksploatacja i rosnące natężenie ruchu sprawiły, że nawierzchnia jak i parametry techniczne Łubinowej przestały odpowiadać wymogom ruchu.
 
Prace przygotowawcze do których należy zaliczyć budowę odwodnienia ścieżki rowerowej czyli położenie kanalizacji deszczowej, a następnie poprowadzono wodociąg. Ze starej ulicy, która służyła jako chodnik i miejsce postojowe, usunięto już bruk, a nowo wytyczona ulica ma już podsypkę i ułożone krawężniki. Po stronie wschodniej ulicy Łubinowej (po stronie  Majowego), powstaną ciągi pieszo-rowerowe, a na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Maciejowickiej - wewnętrzna droga wspomagająca, przeznaczona dla ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego. Roboty przewidują też przebudowę przystanków, budowę parkingu przy ul. Łubinowej 83-88 oraz rozbudowę sieci chodników prowadzących w kierunku osiedla Majowego. Skorygowana zostanie także geometria wlotu w ulicę Maciejowicką. Po stronie zachodniej, wzdłuż całego odcinka ulicy Łubinowej poprowadzony będzie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 4 do 8 m. Tu również powstaną nowe przystanki autobusowe oraz schody w kierunku osiedla Słonecznego. Modernizacja Łubinowej ma się zakończyć wiosną przyszłego roku, a koszt przebudowy to 8mln. zł.
 
Anna Gawlik (AGA)
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.