List Otwarty do Prezydenta Miasta Szczecin

30.05.2007, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Szanowny Panie Prezydencie! My, uczniowie Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków, zwracamy się z prośbą, aby Pan Prezydent wspierał swym autorytetem wszelkie akcje na rzecz środowiska naszego regionu, a także przyczynił się do tego, aby działanie na rzecz ekologii stały się jednym z priorytetów ekipy decydującej o losach naszego miasta i całego Pomorza Zachodniego W związku z tym, że ktoś musi dbać o nasze środowisko, chętnie uczestniczymy we wszelkich akcjach, konkursach i przedsięwzięciach poprawiających jakość ekologiczną naszego zakątka Ziemi. Pisząc ten list, chcemy poinformować Pana i pracowników Urzędu Miejskiego o pracy naszej szkoły na rzecz ochrony środowiska. Otóż nasze Gimnazjum współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. Uniwersytetem Szczecińskim, Akademią Rolniczą, Towarzystwem Społeczno-Ekologicznym „Wolę być”, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz uczestniczenia w działaniach wspieranych przez ważne instytucje, nasze Gimnazjum samo próbuje nakłonić ludzi do dbania o przyrodę. Organizujemy zbiórki baterii, makulatury i puszek. Zbieramy także koce i karmę dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Jesteśmy bardzo wytrwali, staramy się jak najlepiej reprezentować naszą szkołę w konkursach, m.in. „Mamy rady na odpady”, konkursie plastycznym o zagrożonych gatunkach ptaków, konkursie na ulotkę o sposobach oszczędzania wody w gospodarstwach domowych. Przeprowadziliśmy w szkole sesję naukową „Woda = Życie”. Co roku bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”, która naprawdę przynosi widoczne efekty. Jest czyściej, co znaczy, że dzięki wspólnej pracy wzrosła świadomość ekologiczna – mniej śmiecimy. Mocną stroną wszystkich realizowanych przez nas akcji są również wystawy ekologiczne. Jedną z nich była wystawa pt. „Papier – produkt globalny”. Ta wystawa była organizowana w ramach międzynarodowej kampanii „Zeszyty szkolne mogą chronić lasy”. Sadzimy także rośliny na terenie szkoły i tworzymy „Zielony kącik”. W naszej szkole odbył się także tzw. „Pachnący tydzień”, wówczas prowadzona była zbiórka środków czystości. Organizowaliśmy również w ramach promocji zdrowia dzień, kiedy to każdy uczeń dostał jabłko. Realizowaliśmy projekt „Monitorowanie stanu środowiska w województwie zachodniopomorskim”. Zadania, których się podejmujemy, przynoszą korzyści przyrodzie, ale również nam, uczniom, ponieważ zdobywamy wiedzę nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Wiedzę zdobytą w ten sposób łatwiej się przyswaja, zatem na Kole Chemicznym chętnie badamy śnieg, wodę i glebę. Mamy wrażenie, że działania naszej szkoły mogą być wzorem dla innych szkół, a nawet szczecinian. Chcielibyśmy, aby Szczecin dzięki wspólnym działaniom stawał się coraz piękniejszy, a władze miasta i duże firmy nieustannie wspierały działaczy ekologicznych, żeby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej. To my, ludzie, niszczymy naszą piękną Ziemię, zatem powinniśmy także ponosić odpowiedzialność za nasze, często nieświadome, czyny. Jako jednostki niczego nie zdziałamy, lecz gdy się połączymy i zmotywujemy do pracy, na pewno będzie widać efekty. Musimy zadbać o to, by następnym pokoleniom zapewnić czystą wodę, zielone lasy, świeże powietrze, nienaruszony zasób gatunków zwierząt i roślin. Niech ci, którzy przyjdą po nas, też mają możliwość życia w świecie niezatrutym toksynami. Dbajmy o naszą Ziemię , a ona odpłaci nam swoim pięknem. Z poważaniem Uczniowie Gimnazjum nr 7

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.