Likwidują place zabaw

22.07.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Plac zabaw na skwerze przy placu Słowiańskim w Dąbiu (obok Delty), do natychmiastowej likwidacji! Taka jest konkluzja pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska UM w Szczecinie do Rady Osiedla Dąbie.

W piśmie wskazuje się na bardzo zły stan techniczny urządzeń zabawowych, które już dawno utraciły atesty bezpieczeństwa. – Jesteśmy zaskoczeni takim obrotem sprawy, gdyż plac istnieje od wielu lat i powiedzmy szczerze, jego wyposażenie nie było konserwowane ani naprawiane - mówi Alina Kordowska przewodnicząca RO Dąbie. Radni RO są oburzeni, że wydział proponuje kupić nowe wyposażenie za pieniądze przyznawane corocznie Radom Osiedli w ramach osiedlowych inicjatyw społecznych na drobne inwestycje infrastrukturalne, czyli z owych stu tysięcy złotych. – Radnym trudno jest zrozumieć dlaczego w sytuacji tak wielu pilnych potrzeb w zakresie naprawy chodników, które w Dąbiu są bodaj najgorsze po prawej stronie miasta, ich zupełnego braku np. wzdłuż ulicy Goleniowskiej od pętli Goplańska do ulicy Warmińskiej, nam proponuje się przeznaczyć te skromne pieniądze na zakup nowych zabawek na plac zabaw - wyjaśnia przewodnicząca. Rada jest szczególnie oburzona tym, że przez lata nikt tych istniejących urządzeń nie konserwował i nie naprawiał, a po latach eksploatacji są jakie są, czyli w złym stanie. Znamienne, że urządzeń nie zdewastowali wandale lecz po latach eksploatacji wraz z upływem czasu popadły w ruinę. Rada w Dąbiu postanowiła, że będzie w tej sprawie rozmawiać z kierownictwem WGKiOś, które zaprosi na jedno z posiedzeń. Wszystko dlatego, że Dąbie nie ma innego placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Przy obu szkołach podstawowych są pewne urządzenia zabawowe dla dzieci, ale w przypadku SP nr 23 boisko zamknął SANEPID i nikt nie ma tam wstępu, a w SP nr 71 plac jest zamknięty ze względu na prace budowlane związane z budową boiska Orlik. Dodajmy, że obie szkoły dzieli odległość 3 kilometrów co dla matek z dziećmi jest praktycznie nie do pokonania. Tym samym dzieci nie mają się gdzie bezpiecznie pobawić. Jak nas poinformował przewodniczący RO Słoneczne pan Marcin Milewski, niemal identyczne w treści pismo otrzymała też Rada Osidla Słoneczne, której proponuje się podobną decyzję w odniesieniu do placu zabaw przy Rubinowym Stawie. Ten plac też czeka likwidacja.

EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.