Likwidacja oddalona

23.10.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Szkoła Ogrodnicza – oficjalnie nazywana Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach pozostaje.

Likwidacja, a w najlepszym wypadku przenosiny do Dąbia oddalone. Jest zgoda na przekazanie Centrum Edukacji Ogrodniczej dalszego prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Radni przegłosowali również uchwałę dot. bezpłatnego przekazania gruntów, na których znajduje się placówka na rzecz Skarbu Państwa, o co wnioskowało Ministerstwo. Decyzje zapadły podczas XI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin. Losy szczecińskiego Centrum Edukacji Ogrodniczej ważą się od dłuższego czasu. Pierwotnie, z uwagi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki takie jak: niska efektywność kształcenia ogólnego i zawodowego, duży odsetek uczniów powtarzających klasę oraz niskie zainteresowanie absolwentów gimnazjum podjęciem nauki w zawodach ogrodniczo–rolniczych prowadzonych w szkołach Centrum Edukacji Ogrodniczej, rozpoczęto działania zmierzające do poprawy sytuacji organizacyjnej, a przede wszystkim dydaktyczno–wychowawczej w szkole.

26 lutego 2019 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę o połączeniu Centrum Edukacji Ogrodniczej z Zespołem Szkół nr 2 i przeniesieniu siedziby z ul. Batalionów Chłopskich 115 do nowej placówki o roboczej nazwie „Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej” przy ul. Portowej 21 w Dąbiu. Powyższe działania mogły jednak ulec zmianie, jeżeli szkoła w ciągu trzech kolejnych lat (począwszy od roku szkolnego 2019/2020) poprawi wyniki kształcenia. Zamiar połączenia szkoły z ZS nr 2, wywołał protesty zarówno rodziców, uczniów jak i nauczycieli CEO. Powrócono do pomysłu przekazania CEO Ministerstwu Rolnictwa, i 27 lutego 2019 roku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił Gminę, że nadal jest zainteresowany przejęciem zespołu szkół do dalszego prowadzenia od jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślił także, że podstawą do przekazania szkoły rolniczej jest podpisanie porozumienia między Ministrem, a jednostką samorządu terytorialnego. Kolejnym etapem działania, zmierzającym do ostatecznego przekazania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach do dalszego powadzenia, będzie podpisanie porozumienia, którego treść będzie konsultowana w najbliższym czasie. Minister planuje jego podpisanie na pierwszą połowę stycznia 2020 roku. To może oznaczać, że szkoła zmieni organ prowadzący nawet już w styczniu 2021 roku. Jest pewne, ze szkoła pozostanie i nadal będzie kształcić ogrodników, florystów czy ludzi do agroturystyki bądź techników weterynarii. Na ten ostatni kierunek nabór nie zaspokaja chętnych bo średnio są to trzy osoby na jedno miejsce.

EL

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook