Liczą na przejazdach

05.10.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Na wszystkich dużych przejazdach kolejowych w mieście liczone są pojazdy przekraczające dany przejazd.

Trwa pomiar ruchu na wybranych przejazdach kolejowych w naszym mieście. W 10 różnych miejscach liczone są wszystkie pojazdy – samochody, autobusy, motory i rowery. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych przeprowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015 roku, w prawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. 201 r. poz. 1744 ). Pomiary należy przeprowadzać w miesiącach: kwiecień - maj lub wrzesień – październik, w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek i środa lub środa i czwartek). W Szczecinie liczenie pojazdów odbywa się 4-5 oraz 11-12 października na ulicach Cukrowej, Witkiewicza, Bałtyckiej, Świętojańskiej, Pomorskiej, Tczewskiej, Goleniowskiej, Kablowej i Lipowej. Równolegle swoje pomiary będą prowadzili także pracownicy kolei.

Podczas liczenia uwzględnione zostaną wszystkie pojazdy przekraczające przejazd kolejowo - drogowy, łącznie z rowerami i motorowerami. Średnie dobowe natężenie ruchu oblicza się jako średnią arytmetyczną z pomiarów przeprowadzonych w ciągu dwóch dób. Przeprowadzone badania pozwolą na wprowadzenie ewentualnych zmian na przejazdach oraz w rejonie skrzyżowań i poprawę bezpieczeństwa.

Bel

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.140.218). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.