Łatanie dziur

27.02.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

ZDiTM informuje, iż firma Strabag od poniedziałku tj. 20.02 przystąpiła do intensywnego usuwania ubytków „po zimie”.

Obecne warunki atmosferyczne umożliwiają usuwanie ubytków masą na gorąco. Ubytki usuwane są według stopnia zagrożenia i kolejności zgłoszeń. W pierwszej kolejności usuwamy ubytki na drogach krajowych i trasach wylotowych z miasta np. Energetyków, Gdańska, Szosa stargardzka, Granitowa, Autostrada Poznańska, Wilcza, Bogumińska, Pokoju, Szosa Polska, Ku Słońcu, następnie na drogach powiatowych, po których odbywa się ruch komunikacji miejskiej i na drogach gminnych. Codziennie pracuje 10 ekip. Każda ekipa składa się z min. 3 pracowników. Ubytki usuwane są od godzin rannych do zmierzchu. Ubytki będą usuwane tak długo jak będzie to konieczne. W roku 2009 usunięto ok. 30 tys. m² ubytków w nawierzchni, w roku 2010 ok. 40 tys. m² , a w roku 2011 ok. 56 tys. m². Należy również pamiętać, iż w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg, każdego roku wiele nawierzchni gruntowych zostało utwardzonych frezem i utrwalonych emulsją z grysem, ponadto przeprowadzono wiele remontów nawierzchni jezdni np. w roku 2009 położono ok. 46 tys. m² nawierzchni, w roku 2010 ok. 58 tys. m², a w roku 2011 położono ok. 3700 m². W roku 2012 (stan na dzień 23.02) usunięto i zabezpieczono ok. 4 tys. m² ubytków w jezdniach. Przy usuwaniu ubytków w ciągu dnia występują miejscowe utrudnienia w ruchu. Dzisiaj tj. 24.02. ubytki usuwane są m.in. na ul. Szosa Stargardzka, Pyrzycka, Gdańska, Kolumba, Pomorska. Usuwanie ubytku polega na wycięciu nakładki wokół „dziury” z pewnym marginesem i wypełnienie masą na gorąco z zachowaniem reżimu technologicznego.

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.