Księga Puszczy Bukowej

02.01.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Po kilkunastu latach starań na lokalnym rynku wydawniczym ukazała się niezwykła książka pt. Księga Puszczy Bukowej. Na ponad sześciuset stronach znalazło się całe kompendium wiedzy dotyczące tego fantastycznego obszaru leśnego, jakim jest Puszcza Bukowa. Wprawdzie o Prawobrzeże zahacza tylko południowa część Puszczy, ale jest to nasza chluba i coś, co przyciąga ludzi w tę część miasta. Warto też wiedzieć, jaki wspaniały skarb przyrody nas otacza. O tym możemy dowiedzieć z nowo wydanej książki. Promocja książki odbyła na początku grudnia 2011 roku.

Praca nad publikacją trwała od początku lat dziewięćdziesiątych i jest plonem działalności blisko pięćdziesięciu przyrodników, którzy przez całe lata dokumentowali florę i faunę Puszczy. Zredagowania książki podjęło się dwoje szczecińskich botaników: Grażyna Domian oraz Krzysztof Ziarnek. Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Modernizacja, rewitalizacja, przystosowanie i wyposażenie obiektów RDOŚ Szczecin w celu udostępnienia informacji o środowisku jak i o jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, informowania i promocji obszarów Natura 2000". Niestety książka nie będzie dostępna w księgarniach ze względu na niekomercyjny charakter publikacji, za to trafi do bibliotek szkolnych i miejskich oraz zbiorów książek dotyczących przyrody naszego regionu w całym województwie zachodniopomorskim. Nowo wydana publikacja może zaspokoić gusty przyrodników amatorów jak i naukowców. Zawiera sporo wyników badań, analiz naukowych oraz tekstów znakomicie opisujących walory Puszczy. Okrasą publikacji są wspaniałe fotografie, mapy oraz lokalizacje siedlisk zwierząt i najciekawszych obszarów Puszczy Bukowej. Dr Krzysztof Ziarnek, botanik, współredaktor książki - Ponieważ mieliśmy sporo materiałów, musieliśmy je wyselekcjonować. Autorów dobieraliśmy na podstawie zaangażowania w temat, decydowała też zawartość merytoryczna rozdziału, zagadnienia. Ja w tej książce zajmowałem się charakterystyką szaty roślinnej Puszczy, współpracowałem przy rozdziałach dotyczących ochrony przyrody i z Garażyną Domian zbierałem materiały. Grażyna Domian, współautorka kilku rozdziałów oraz współredaktorka książki, pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie - książka adresowana jest do wszystkich miłośników Puszczy Bukowej oraz do tych wszystkich, którzy mogą coś zrobić dobrego dla tego niezwykłego obiektu przyrodniczego. Naszą ideą jest to, aby tę książkę zrozumiał każdy - naukowiec i przyrodnik amator. Chcemy, aby nasza publikacja trafiła do szkół i do ludzi młodych, gdyż to oni w przyszłości powinni zadbać o Puszczę. Tylko przyklasnąć, że taka książka powstała. Tylko dlaczego tak długo trzeba było na nią czekać? Paru zapaleńców doprowadziło do tego, że książka się ukazała, może teraz czas na bardziej skondensowane i systematyczne działanie? Puszcza Bukowa to nieprzebrane źródło wiedzy - ona żyje, stale się rozwija, wchodzi wręcz do naszych domów. Uszanujmy to! Tekst i foto Andrzej Wiśniewski

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.145.108). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.