Koronawirus zmienił wiele planów

11.03.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Funkcjonowanie oświaty, zabezpieczenie seniorów, organizacja pracy magistratu oraz sfery komunalnej – to najważniejsze wyzwania dla Miasta w obliczu koronawirusa.

- Sytuacja jest wyjątkowa. Takiego zagrożenia, w takiej formie jeszcze nie mieliśmy. Dlatego w tym momencie realizujemy tylko zadania niezbędne. Wiodącą rolę spełnia tutaj rząd oraz wojewodowie oraz służby sanitarne, z którymi ściśle współpracujemy. Należy jednak pamiętać, że jako samorząd odpowiadamy tylko za określony obszar i wybrane dziedziny życia - powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Oświata

Od 12 do 25 marca br., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych (od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół, a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy).

Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej,  Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz schroniska dla bezdomnych zostały zobowiązane do wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego, tj.:

- utrzymania zakazu odwiedzin

- opracowania procedury zasad wejścia osób trzecich, niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (np. dostawców, kurierów, specjalistów, księży itp.).

- opracowania i wdrożenia procedury monitoringu stanu zdrowia personelu oraz zasad zachowania szczególnych środków ostrożności

- opracowania procedur dotyczących organizacji życia zbiorowego podopiecznych

- opracowania i wdrożenie szczególnych zasad higieny powierzchni, sprzętu i wyposażenia jednostki

Sfera komunalna

Komunikacja miejska funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Jedyną wprowadzoną zmianą, która będzie obowiązywać od jutra, tj. 12 marca br. będzie brak możliwości zakupu biletów u kierowców. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z alternatywnych metod nabywania biletów, tj. aplikacji mobilnych, biletomatów, kas biletowych i kiosków. Ponadto na bieżąco prowadzona jest systematyczna dezynfekcja pojazdów komunikacji miejskiej, w szczególności poręczy, uchwytów i przycisków. Dezynfekcja dotyczy także biletomatów, również tych zlokalizowanych na przystankach.

Od czwartku zmieni się system pracy Ekoportów. Do dyspozycji mieszkańców będą  największe z nich, tj.: przy ulicy Leszczynowej, Arkońskiej i Taczaka. Odpady można do nich przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00,  a w soboty od 9.00 do 15.00. Pozostałe Ekoporty będą nieczynne do odwołania.

Zmiany obejmą także schronisko dla bezdomnych zwierząt. Placówka nadal będzie czynna, ale wizyta i adopcja będzie możliwa, jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Od poniedziałku zamknięty zostanie kompleks Arkonka. Wprawdzie baseny są jeszcze nieczynne, ale mimo to jest to bardzo popularne miejsce rekreacji wśród mieszkańców, którzy licznie przychodzą tam np. na plac zabaw lub po prostu pospacerować.

Obsługa interesantów

Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i podległych mu jednostkach tylko do niezbędnego minimum.

Wszelkie informacje można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 91 424 5000 lub 0 800 300 300. Do dyspozycji jest także poczta elektroniczna. W sprawach realizowanych przez Biuro Obsługi Interesantów: boi@um.szczecin.pl, a w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego – usc@um.szczecin.pl

Skutecznym rozwiązaniem będzie również skorzystanie z usług platform elektronicznych.

Za pośrednictwem strony EPUAP (www.epuap.gov.pl) można:

- złożyć wniosek o dowód osobisty,

- zameldować się i wymeldować,

- zgłosić zbycie i nabycie pojazdu,

- złożyć wniosek o Szczecińską Kartę Rodzinną i Szczecińską Kartę Seniora,

- przesłać pismo,

- złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,

- złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,

- złożyć wszelkie wnioski, dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). To właśnie tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Ponadto za pośrednictwem strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych  (www.pwpw.pl) można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa jazdy, a za pośrednictwem domeny obywatel.gov.pl – zarejestrować noworodka.

Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można realizować zdalnie tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi. Ponadto wszelkie wnioski, dotyczące podatków i opłat lokalnych można przygotować w formie pisemnej i wysłać pocztą.

W celu ograniczenia liczby osób oczekujących w salach obsługi interesantów i USC prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę na konkretny dzień i godzinę. Dokonać tego można przez stronę https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51010.asp lub poprzez infolinię 91 424 5000 lub 0 800 300 300.

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie internetowym: http://wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus

  

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.233.232.160). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.