Konkurs plastyczny pn. „Jak dorosnę zostanę . . . ‘’ – edycja II

23.09.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Stowarzyszenie Synergia zaprasza uczniów szczecińskich szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Jak dorosnę zostanę . . .” – edycja II

Konkurs plastyczny pn. „Jak dorosnę zostanę . . . ‘’ – edycja II
 
 
Stowarzyszenie Synergia zaprasza uczniów szczecińskich szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Jak dorosnę zostanę . . .” – edycja II
 
Temat konkursu:  Kim zostaniesz, gdy dorośniesz? Jaki jest Twój wymarzony zawód?
Pokaż nam swoją przyszłość zawodową za pomocą dowolnego stylu plastycznego (z wyłączeniem prac przestrzennych). Zadaniem uczestnika jest przedstawić zawód, który chciałby wykonywać
w przyszłości. Metoda tworzenia prac obejmuje wszystkie formy, które można zastosować na papierze w formacie A4 – m.in. malowanie farbą, kredką, wydzieranka, itp.
 
Prace konkursowe wraz z obowiązkowym opisem oraz niezbędnymi oświadczeniami należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres Stowarzyszenia „Synergia”. Opisane prace konkursowe wraz z oświadczeniem powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Praca na konkurs „Jak dorosnę zostanę. . .” –  edycja II. Przykładowy opis pracy znajduje się także na stronie Stowarzyszenia „Synergia”.
 
Konkurs będzie trwał od 01 do 30 października 2015 roku. Za datę złożenia pracy do konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do siedziby Stowarzyszenia „Synergia”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada br. Wyniki zostaną przedstawione na oficjalnej stronie organizacji oraz profilu na portalu Facebook. O miejscu i dacie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani w formie pisemnej lub telefonicznej.
 
Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie na  stronie Stowarzyszenia „Synergia”- www.synergia.szczecin.pl   
 
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.116.201). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.