Koncepcje tras rowerowych

29.09.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rusza druga tura spotkań, podczas których zbierane będą uwagi i opinie dotyczące systemu tras rowerowych Szczecina.

Koncepcja głównych i lokalnych tras rowerowych jest elementem długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu oraz zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego. Dokument będzie podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez Gminę Miasto Szczecin inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej, czy zmianą stałej organizacji ruchu.

Dokument będzie zawierać przebieg głównych tras rowerowych, umożliwiających komunikację międzydzielnicową na obszarze miasta Szczecina oraz lokalnych, będących rozszerzeniem tras głównych, a także podstawowych tras rekreacyjnych. Przez określenie "trasa rowerowa" należy rozumieć spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, który obejmuje w szczególności drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne (wewnętrzne) o małym natężeniu ruchu. Niezależnie od przyjętych rozwiązań, układ ma być spójny i umożliwiać bezpieczną i wygodną komunikację rowerową"

Terminarz spotkań:

06.10.2014
godz. 17.30 - 19.00
Majowe, Bukowe, Słoneczne, SP Nr 74, ul. Seledynowa 50

07.10.2014
godz. 17:00 - 18.30
Kijewo, Dąbie, Załom, Siedziba Rady Osiedla Dąbie, ul. Gryfińska 151

08.10.2014
godz. 17.30 - 19.00
Zdroje, Podjuchy, Żydowce - Klucz, SP Nr 12, ul. Floriana Szarego 12

09.10.2014
godz. 17.30 - 19.00
Wielgowo, Płonia, SP nr 28, ul. Piaseczna 40, sala nr 44

Uwagi można również przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 31.10.2014 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej urzędu miasta, na adres:

Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos
Ul. Niemcewicza 26/616
71-520 Szczecin
lub
e-mail: sciezkirowerowe.szczecin@gmail.com

Na stronie internetowej dostępne są również koncepcje tras rowerowych po uwagach wniesionych w pierwszym etapie spotkań z mieszkańcami.
Szczegóły oraz wzory formularzy dostępne są na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50888.asp

RC

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.